[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 10.01.2020. 09:37

Пореска управа почев од данас (13.01.) доставља решења за паушалце искључиво у електронској форми

Према најновијем Саопштењу Пореске управе, објављеном 10. јануара 2020. године на интернет страници Пореске управе [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 4/2020

Број је изашао: 14.01.2020.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Олакшице за запослене – старе и нове
  • Опорезивање паушалаца
  • Измене правилника о рачунима и рачуни за ваучере
  • Евидентирање обвезника ПДВ и сразмерни порески одбитак по новим правилима
  • Накнада за животну средину
  • Нови обрасци за порез на имовину
  • Опорезивање употребе, држања и ношења добара
  • Нови Закон о јавним набавкама
  • Завршни рачун корисника буџетских средстава

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: