АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 18/2016

Број је изашао: 23.09.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Прање новца
  • Гудвил
  • Основица пореза на пренос апсолутних права
  • Менице
  • Топли оброк и зајам
  • Застарелост пореза
  • Квартални извештај о јавним набавкама
  • Тромесечно извршење буџета

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: