[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 02.02.2018. 13:05

И даље се врши уплата разлике плата, применом Закона о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава

Министарство финансија издало је мишљење, бр. 401-00-03746/2017-03 од 6. децембра 2017. године... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 11/2018

Број је изашао: 21.05.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Измене Закона о ПДВ
  • Статусна промена – издвајањe
  • Измене закона о рачуноводству, ревизији, девизном пословању и факторингу
  • Годишњи одмор
  • Електронски документи
  • Измене ЗПППА
  • Просветна инспекција

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: