[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 04.10.2021. 11:29

Webinar - ОБАВЕЗЕ РАДНО АНГАЖОВАНИХ ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

4. и 5. новембар 2021 [Даље]

Вест је објављена: 23.09.2021. 05:11

Webinar - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА (22. и 25. октобар 2021) [Даље]

Вест је објављена: 21.09.2021. 10:15

Webinar - НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

10. и 13. децембар 2021. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 19-20/2021

Број је изашао: 11.10.2021.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
  • Поврат електричних и електронских производа
  • Фискалне касе – регистрација пословних простора и финансијска подршка
  • Захтев за паушално опорезивање
  • Настанак и престанак пореске обавезе за порез на имовину

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: