АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 10/2021

Број је изашао: 05.05.2021.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПО ОДБИТКУ: Дивиденде, ауторска права, камате, закуп и подзакуп, услуге
  • Јединствени Правилник о ПДВ
  • Обрачун, плаћање и могућност измене аконтације пореза на добит
  • Нове мере помоћи
  • Подзаконска акта Закона о трговини
  • Ребаланс буџета

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: