[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 18.07.2019. 10:17

Порез на добит правних лица, порез на доходак грађана и порез на додату вредност - нови правилници

У "Сл. гласнику РС", број 50/19. објављени су нови правилници у вези са порезом на добит правних лица, порезом на доходак грађана и порезом на додату вредност.. [Даље]

Вест је објављена: 12.07.2019. 09:04

Донето је Упутство за припрему буџета локалне власти за 2020. годину

На сајту Министарства финансија 11. јула 2019, објављено је комплетно Упутсво за припрему буџета локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину ... [Даље]

Вест је објављена: 10.07.2019. 07:51

Донето је Упутство за припрему Закона о буџету РС за 2020. годину

На сајту Министарства финансија 9. јула 2019. године, објављено је Упутсво буџета РС за 2020. годину... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 14-15/2019

Број је изашао: 19.07.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Признавање трошкова истраживања и развоја у двоструком износу, изузимање квалификованих прихода и порески кредит за иновациону делатност
  • Рекреација запослених и примања у сопственим акцијама
  • Евидентирање вишегодишњих засада
  • Доприноси за осниваче и примања директора
  • Алтернативни облици плаћања
  • Уговарање ревизије
  • Припрема буџета

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: