[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 09.01.2018. 09:22

Саветовање Годишњи финансијски извештај и утврђивање пореза на добит

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ
23.1.-8.2.2018. [Даље]

Вест је објављена: 09.01.2018. 09:18

Саветовање Годишњи финансијски извештај по прописима буџетског рачуноводства

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ
6-13. фебруар 2018.
[Даље]

Вест је објављена: 03.01.2018. 15:06

Обавештење Пореске управе о подношењу електронских пријава за акцизе

Последњег радног дана у 2017. години (29. децембра 2017. године), Пореска управа је на свом сајту објавила [Даље]

Вест је објављена: 03.01.2018. 10:20

Неопорезиви износ од 15.000 динара примењује се почев од исплате зараде за јануар 2018. године

Последњим изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 4-5/2018

Број је изашао: 22.01.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Утврђивање пореза на добит правних лица за 2017.
  • Утврђивање резултата и пореза на приходе предузетника
  • Завршни рачун корисника буџетских средстава
  • Актуелности

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: