АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 23/2019

Број је изашао: 25.11.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Предлози измена закона који уређују порез на доходак грађана, доприносе и порез на добит
  • Предлог уредбе о паушалном опорезивању
  • Измене и допуне правилника о ПДВ ослобођењима
  • Пријава и одјава предузетника за вођење пословних књига
  • Статусна промена-подела
  • Емисиона премија
  • Лична зарада предузетника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: