[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 02.07.2020. 12:02

За квалификованог новозапосленог, прву пријаву ППП ПД требало би поднети до 5. јула 2020. године

Дана 5. јула 2020. године истиче рок за запошљавање лица која се сматрају ... [Даље]

Вест је објављена: 02.07.2020. 08:33

Прибављање документације за упис у Регистар понуђача по службеној дужности и обавештење Канцеларије за јавне набавке

Агенција за привредне регистре је 1. јула 2020. године објавила обавештење о начину прибављања документације за упис у Регистар... [Даље]

Вест је објављена: 17.06.2020. 07:34

Доступна демо платформа новог портала јавних набавки са Упуством за коришћење

На сајту Управе за јавне набавке, 16. јуна 2020. године, објављено је Обавештење за све учеснике у поступцима јавних набавки, да је доступна ДЕМО платформа новог Портала јавних набавки ... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 12-13/2020

Број је изашао: 01.07.2020.

У ОВОМ БРОЈУ

  • ТЕМА БРОЈА: Опорезивање прихода грађана
  • ПДВ аспект промета са Косовом
  • Правдање трошкова превоза
  • Методологија за спречавање прања новца

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: