[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 18.04.2019. 07:59

Послодавци немају обавезу достављања Обрасца М-4 за 2018. годину

Изменама и допунама Закона о пензијском и инавлидском осигурању, почев од 1.1.2019, укинута је обавеза достављања пријаве података за матичну евиденцију (обрасци М-4, М-4К, М-УН, М-УНК и др.) [Даље]

Вест је објављена: 11.04.2019. 08:50

Данас почиње да се примењује нови Закон о здравственом осигурању

У „Сл. гласнику РС", бр. 25/19, објављен је нови Закон о здравственом осигурању [Даље]

Вест је објављена: 02.04.2019. 14:57

50. јубиларни Симпозијум на Златибору

30. мај - 1. јун 2019. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 8/2019

Број је изашао: 08.04.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Питања о накнади трошкова превоза запосленим
  • Обрачун, плаћање и могућност измене аконтације пореза на добит
  • Консолидација
  • Усвајање финансијских извештаја
  • Годишњи извештај о пословању
  • Усклађивање пријава у ЦРОСО
  • Ослобађање од пореза и доприноса за новоосноване
  • Празници

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: