[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Јуче у 15:00

Од данас доступан Посебан информациони систем АПР за достављање извештаја за 2018. годину

Агенција за привредне регистре (АПР) је данас (22. јануара 2019. године) на својој интернет страници објавила саопштење... [Даље]

Вест је објављена: Јуче у 09:01

Нове основице за плате запослених у јавном сектору од јануара 2019. години

Нето основице за обрачун и исплату плата запослених, именованих и постављених лица код корисника јавних средстава... [Даље]

Вест је објављена: 21.01.2019. 13:08

Умањење основице за 5% код одређених корисника јавних средстава примењује се од исплате плате/зараде за јануар 2019. године

Након доношења Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица... [Даље]

Вест је објављена: 16.01.2019. 10:14

Омогућено подношење децембарских ПДВ пријава без правних последица по пореске обвезнике

Пореска управа је на својој интернет страници објавила важно [Даље]

Вест је објављена: 20.12.2018. 10:46

Семинар - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП и ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ (23.1-11.2.2019.) [Даље]

Вест је објављена: 20.12.2018. 10:41

Семинар - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ (4-11.2.2019.) [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 2-3/2019

Број је изашао: 11.01.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - 2018. за: привредна друштва , огранке, брокере, задруге, друга правна лица и предузетнике
  • Рефакција ПДВ
  • Регистрација стварних власника
  • Мењачки послови

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: