АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 11/2019

Број је изашао: 17.06.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Ауторска права и сервери
  • ПДВ ослобођења при увозу према шифрама Царине
  • Добијање мишљења
  • Царински поступци и повластице
  • Централизоване јавне набавке у 2020. години
  • Годишњи одмор у јавном сектору

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: