[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 26.03.2020. 12:50

Издавање дозволе предузећима за кретање запослених у време полицијског часа (од 17 до 05 часова)

У складу са Наредбом о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије министарство наставља да прима захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17 часова до 05 сати ујутру... [Даље]

Вест је објављена: 26.03.2020. 10:43

Дефискализација фискалних каса за време привременог затварања малопродајних објеката због ванредног стања

Пореска управа је, дана 25. марта 2020. године, на својој интернет страници [Даље]

Вест је објављена: 25.03.2020. 13:42

Захтев за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања електронским путем - eлектронски шалтер Фонда

Републички фонд за PIO је на својој интернет страници (www.pio.rs) 17. марта 2020. године објавио Обавештење о подношењу захтева за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања електронским путем. [Даље]

Вест је објављена: 25.03.2020. 10:31

Уплата донација за помоћ у борби против COVID-19

На сајту Министарства финансија Републике Србије, 24. марта 2020. године објављено је обавештење у вези са начином уплате донација за помоћ у борби против COVID-19... [Даље]

Вест је објављена: 24.03.2020. 16:44

Објашњење Министарства рада о правима и обавезама запослених и послодаваца у току ванредног стања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је објашњење о правима и обавезама запослених и послодаваца у току ванредног стања ... [Даље]

Вест је објављена: 24.03.2020. 16:01

Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

У "Сл. гласнику РС" бр. 41/2020 од 24. марта 2020. године објављена је Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања коју преносимо ... [Даље]

Вест је објављена: 24.03.2020. 13:21

Рокови у судским поступцима и поступци извршења и обезбеђења за време ванредног стања

Влада РС је, уз супотпис председника Републике, дана 20.3.2020. донела Уредбу о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године ... [Даље]

Вест је објављена: 20.03.2020. 20:22

Пореске олакшице (мере) за време ванредног стања

На интернет страници Владе Републике Србије (http://www.srbija.gov.rs/) [Даље]

Вест је објављена: 19.03.2020. 12:59

Издавање дозволе предузећима за кретање запослених у време полицијског часа (од 20 до 05 часова)

Министарство привреде је на својој интернет страници ( [Даље]

Вест је објављена: 19.03.2020. 09:57

Радноправни статус запослених старијих од 65 година живота након увођења забране кретања

У „Сл. гласнику РС", бр. 35/20, објављена је Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије... [Даље]

Вест је објављена: 19.03.2020. 08:41

Обустава рада са странкама путем шалтера

Влада РС је 16. марта 2020. године донела Закључак 05 број 53-2630/2020, који је објављен у „Сл. [Даље]

Вест је објављена: 19.03.2020. 08:35

Нова Одлука о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме

Влада Републике Србије је, на основу чл. 39. Закона о трговини („Сл. гласник [Даље]

Вест је објављена: 18.03.2020. 08:40

Народна банка Србије донела одлуке о застоју (мораторијуму) у отплати обавеза - кредита /лизинга

Народна банка Србије (НБС) је, у циљу очувања стабилности финансијског система у условима пандемије [Даље]

Вест је објављена: 17.03.2020. 08:27

Донета је Уредба о организовању рада послодавца за време ванредног стања

У «Сл. гласнику РС», бр. 31/20, објављена је Уредба о организовању рада за време ванредног [Даље]

Вест је објављена: 17.03.2020. 08:18

Допуњен Кодекс понашања државних службеника у вези са поступањем у кризним и ванредним ситуацијама

На основу члана 164. став 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС", бр. 79/05, ... , 94/17 и 95/18), [Даље]

Вест је објављена: 16.03.2020. 12:11

Рад и примања запослених у време ванредног стања

У ситуацији када је на територији целе Републике Србије проглашено ванредно стање због проглашења пандемије корона вируса, неки послодавци ће морати да организују процес рада у складу са новонасталом ситуацијом. [Даље]

Вест је објављена: 02.03.2020. 08:14

АПР омогућио коначно достављање и потписивање извештаја до 5. марта у поноћ

На интернет страници Агенције за привредне регистре (АПР) - [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 7/2020

Број је изашао: 24.02.2020.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Пријава пореза на имовину
  • Расподела добити и покриће губитка
  • Просто и двојно књиговодство код предузетника
  • Месечни обрачун акцизе
  • Порез на добит буџетских корисника
  • Отварање пословних књига буџетских корисника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: