АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 23/2018

Број је изашао: 23.11.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Главни и споредни промет и споредни трошкови
  • Упитник Управе за спречавање прања новца
  • Лична зарада предузетника
  • Промена пореза на имовину због престанка или настанка пореске обавезе
  • Инспекцијски надзор код тржишне инспекције
  • Чување електронских докумената
  • Припрема буџета за 2019. годину

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: