АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 17/2019

Број је изашао: 09.09.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Амортизација сталних средстава активираних у 2019. години
  • Продаја преко интернета и поште
  • Зајам запосленим
  • Накнаде трошкова запосленим
  • Девизни прекршаји
  • Грађевински дневник и Грађевинска књига
  • Девизни платни промет у КРТ

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: