[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 20.08.2019. 08:22

У јавној расправи Нацрти Закона о рачуноводству и Закона о ревизији

Министарство финансија је објавило дугоочекиване нацрте Закона о рачуноводству и Закона о ревизији, и ставило их је у јавну [Даље]

Вест је објављена: 13.08.2019. 11:54

Документација која се доставља РФЗО ради остваривање права на накнаду зараде

Републички фонд за здравствено осигурање је, на својој интернет страници [Даље]

Вест је објављена: 26.07.2019. 14:54

Усвојени прописи о трговини

Народна скупштина Републике Србије je усвојила је законе... [Даље]

Вест је објављена: 25.07.2019. 12:20

Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2019. године

Према Саопштењу РЗС бр. 202 од 25.07.2019, просечна зарада (бруто) у Републици Србији за мај 2019. године износила је 76.511 динара... [Даље]

Вест је објављена: 22.07.2019. 11:19

XX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

19-21. септембар 2019. [Даље]

Вест је објављена: 22.07.2019. 11:15

XVII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

19-21. септембар 2019. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 14-15/2019

Број је изашао: 19.07.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Признавање трошкова истраживања и развоја у двоструком износу, изузимање квалификованих прихода и порески кредит за иновациону делатност
  • Рекреација запослених и примања у сопственим акцијама
  • Евидентирање вишегодишњих засада
  • Доприноси за осниваче и примања директора
  • Алтернативни облици плаћања
  • Уговарање ревизије
  • Припрема буџета

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: