АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 15-16/2022

Број је изашао: 20.07.2022.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Појединачне и збирне евиденције ПДВ, евидентирање Инфостана
  • ПДВ актуелности
  • Статусна промена – припајање
  • Доприноси за осниваче и примања директора
  • Алтернативни облици плаћања
  • Табеларни приказ УОИДО
  • Уговарање ревизије
  • Припрема буџета

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: