[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 02.11.2018. 13:39

Продужен рок за подношење пријава/одјава у ЦРОСО због техничких проблема

Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) је на својој [Даље]

Вест је објављена: 24.10.2018. 13:26

Семинар - ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (22-30.11.2018) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП [Даље]

Вест је објављена: 24.10.2018. 12:29

Семинар - Спровођење пописа имовине и обавеза, нови и прописи у припреми и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (14.-26. новембар 2018.) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 21-22/2018

Број је изашао: 02.11.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Објављен је превод МСФИ за МСП
  • Издавање фактура без печата и потписа
  • Попис имовине и обавеза
  • Измене и допуне Закона о ПИО
  • Захтев за паушално опорезивање
  • Систем за инстант плаћања

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: