[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 19.03.2018. 13:43

Начин рада поверилаца и дужника у Централном регистру фактура

Управа за трезор, објавила је ажуриране одговоре дана 19. марта 2018. године на... [Даље]

Вест је објављена: 15.03.2018. 13:39

Ново обавештење о начина рада Централног регистра фактура

Управа за трезор, 15. марта 2018. године, доставила је Обавешење корисницима јавних средстава које [Даље]

Вест је објављена: 02.03.2018. 13:28

Податак о просечној заради за јануар 2018. године биће објављен 26. марта 2018. године

Према Обавештењу о промени методологије просечних зарада Републичког завода за статистику од 26. фебруара 2018. [Даље]

Вест је објављена: 02.02.2018. 13:05

И даље се врши уплата разлике плата, применом Закона о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава

Министарство финансија издало је мишљење, бр. 401-00-03746/2017-03 од 6. децембра 2017. године... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 7/2018

Број је изашао: 09.03.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Примена правила Централног регистра фактура
  • Расподела добити и покриће губитка
  • Годишњи порез на доходак грађана
  • Извештавање о отпаду
  • Повраћај и престанак плаћања доприноса
  • Оснивање предузетника
  • Отварање књига буџетских корисника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: