Računovodstvena praksa

[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 02.08.2018. 10:08

XIX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

20-22. Септембар 2018, Конгресни центар "Србија", Златибор [Даље]

Вест је објављена: 02.08.2018. 09:16

XVI САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

20-22. Септембар 2018, Хотел "Палисад", Златибор [Даље]

Вест је објављена: 01.08.2018. 10:10

Породиљско одсуство од 1. јула 2018. године

Нови Закон о финансијској подршци породици са децом... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 16-17/2018

Број је изашао: 07.08.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Попуњавање ПОПДВ
  • Накнаде трошкова, друга примања и погодности запосленима
  • Добијање мишљења
  • Уговарање ревизије
  • Упућивање запослених у иностранство

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: