[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 31.05.2020. 15:21

Одложена примена усклађених динарских износа акциза за 1. јул

У „Сл. гласнику РС" број 78 од 29. маја 2020. године објављена је [Даље]

Вест је објављена: 25.05.2020. 12:18

Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) [Даље]

Вест је објављена: 18.05.2020. 08:29

Продужено ограничењe висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме

У „Сл. гласнику РС" број 75 од 15. маја 2020. године објављена је Одлука о изменама Одлуке о [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 10/2020

Број је изашао: 25.05.2020.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Укидање ванредног стања
  • Примена фискалних погодности
  • Одлагање рокова због ванредног стања и мере које се и даље примењују
  • ПДВ и порез на поклон на донације у ванредном стању
  • Обрачун, плаћање и могућност измене аконтације пореза на добит
  • Примена МСФИ 15 на лиценце
  • Годишњи одмор
  • Инвестициони фондови

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: