[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 23.04.2018. 11:07

Измене Закона о ПДВ, рачуноводству, ревизији и других

У „Сл. гласнику РС", бр. 30/18, објављене су измене и допуне: Закона о порезу на додату вредност, Закона о акцизама... [Даље]

Вест је објављена: 02.02.2018. 13:05

И даље се врши уплата разлике плата, применом Закона о привременом уређивању основица код корисника јавних средстава

Министарство финансија издало је мишљење, бр. 401-00-03746/2017-03 од 6. децембра 2017. године... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 10/2018

Број је изашао: 23.04.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Консолидација
  • Годишњи извештај о пословању
  • Обрачун, плаћање и могућност измене аконтације пореза на добит
  • ПДВ третман инвестиционог злата
  • Услуге према Уговорима о избегавању двоструког опорезивања
  • Екскурзије

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: