[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 09.04.2021. 15:17

Вебинар - Нови - јединствени Правилник оПДВ

20. и 25. маја 2021. [Даље]

Вест је објављена: 07.04.2021. 18:54

Обавештење о одобравању субвенције за подршку раду хотелске индустрије Србије

Дана 7. априла 2021. објављено је Обавештење о одобравању субвенције за подршку раду хотелске индустрије... [Даље]

Вест је објављена: 04.04.2021. 22:32

Webinar - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОСЛОВАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА

23. и 27. април 2021. [Даље]

Вест је објављена: 04.04.2021. 22:27

Наредба о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације и њене измене (отварање тржних центара)

У „Сл. гласнику РС" број 33 од 4. априла 2021. године објављена је Наредба о радном времену... [Даље]

Вест је објављена: 26.03.2021. 09:11

Информација о просечној заради исплаћеној у јануару 2021. године

Према Саопштењу РЗС од 25.3.2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јануар 2021. године износила је 87.058 динара... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 9/2021

Број је изашао: 06.04.2021.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Накнада за заштиту животне средине – еко такса
  • Годишњи порез на доходак грађана
  • Консолидација
  • Извоз преко извозника
  • Годишњи одмор
  • Празници
  • Настанак обавезе за порез на имовину
  • Царинска декларација и контрола девизног пословања

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: