АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 2-3/2022

Број је изашао: 14.01.2022.

ТЕМА БРОЈА

Годишњи финансијски извештај 2021. за:

– преивредна друштва

– огранке

– брокере

– задруге

– друга правна лица

– предузетнике

ОСТАЛЕ ТЕМЕ У ОВОМ БРОЈУ


[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: