АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 14-15/2017

Број је изашао: 31.07.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Припајање
  • Накнаде трошкова, друга примања и погодности запосленима
  • Отпремнине
  • Национални стандарди проценитеља
  • Опорезивање нерезидентних физичких лица
  • Добијање мишљења

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: