АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 23/2016

Број је изашао: 28.11.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Чување рачуноводствених исправа
  • Кредити и зајмови
  • Обрачун амортизације
  • Опорезивање имовине предузетника
  • Накнада за време незапослености
  • Табела уговора о избегавању двоструког опорезивања

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: