АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 20/2019

Број је изашао: 14.10.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Нови Закон о рачуноводству
  • Нови Закон о ревизији
  • Порески третман ваучера
  • Статусна промена спајање
  • Незаконити отказ
  • Документи који прате робу
  • Ребаланс буџета

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: