[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 05.11.2019. 09:01

Предложене измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима

Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање... [Даље]

Вест је објављена: 04.11.2019. 11:29

СЕМИНАР - ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA (20-29.11.2019.) [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 21-22/2019

Број је изашао: 05.11.2019.

ТЕМА БРОЈА

Попис имовине и обавеза

ОСТАЛЕ ТЕМЕ У ОВОМ БРОЈУ

  • Рефакција ПДВ страном путнику
  • Услуге пружене електронским путем, измене ПОПДВ и ослобођења код увоза
  • Инвалиди
  • Захтев за паушално опорезивање
  • Застарелост девизних прекршаја
  • Контрола државне помоћи

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: