[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Јуче у 12:41

Информација о просечној заради исплаћеној у септембру 2016. године и просечној заради исплаћеној у III кварталу 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику[Даље]

Вест је објављена: 19.10.2016. 12:29

Семинар: НОВИ ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ПДВ

26, 27. и 31. октобар [Даље]

Вест је објављена: 19.10.2016. 10:09

Допис упућен Министарству финансија - "Примедбе и предлози у вези новопрописаних евиденција ПДВ и прегледа обрачуна ПДВ"

Савез РР Србије је 17.10.2016. године упутио Министарству финансија примедбе и предлоге за превазилажење проблема... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 19/2016

Број је изашао: 12.10.2016.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Нови Правилник о евиденцији ПДВ
  • Резултати анкете о рачуноводственом регулаторном оквиру
  • Радни однос на одређено време
  • Примена Закона о инспекцијском надзору
  • Тромесечни обрачун акцизе
  • Иновирана упутства за јавне набавке
  • Достављања тромесечног извештаја произвођача дувана и обрађивача дувана – Велимир Турановић

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: