[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 09.11.2017. 15:00

Објављена су упутства за припрему буџета Републике Србије и одлука о буџету локалних власти за 2018. годину

На сајту Министарства финансија, објављено је... [Даље]

Вест је објављена: 08.11.2017. 11:25

Објављено корисничко упутство за подношење у електронском облику пореске пријаве на обрасцу ППДГ-1С

Пореска управа је на својој интернет страници... [Даље]

Вест је објављена: 09.10.2017. 09:31

Семинар ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА, ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (23.11. - 1.12.2017) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП [Даље]

Вест је објављена: 09.10.2017. 09:24

Семинар Спровођење пописа имовине и обавеза, радно-правни статус и плате запослених и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (14.-22. новембар 2017.) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 21-22/2017

Број је изашао: 16.11.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • ПОПДВ – евиденције претходног пореза
  • ПОПДВ – аналитичка конта
  • Попис имовине и обавеза
  • Усаглашавање и застарелост потраживања и обавеза
  • Лична зарада предузетника
  • Паушалци

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: