[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 16.10.2020. 14:09

Услужни објекти од данас морају имати одговорно лице за спровођење превентивних мера

Према информацији која је је објављена на интернет страници Владе Републике [Даље]

Вест је објављена: 13.10.2020. 11:22

Објављен нови превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) у „Сл. гласнику РС“

У „Службеном гласнику РС" број 123 од 13. октобра 2020. године објављено је Решење о [Даље]

Вест је објављена: 12.10.2020. 12:30

Одобравање субвенција за подршку рада дела хотелске индустрије Србије

Дана 8. октобра 2020. године на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација [Даље]

Вест је објављена: 13.07.2020. 14:40

Обавеза послодавца да донесе план примене мера превенције

Почев од 11. јула 2020. године, примењује се Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 20/2020

Број је изашао: 14.10.2020.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Нови рачуноводствени прописи: Нови контни оквир, нови обрасци финансијских извештаја, нови Правилник за микро и друга правна лица
  • Губитак права на фискалне погодности
  • Пријава за паушално опорезивање
  • Зајам запосленима
  • Опорезивање нерезидентних физичких лица

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: