АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 4-5/2017

Број је изашао: 30.01.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Утврђивање пореза на добит правних лица за 2016.
  • Утврђивање резултата и пореза на приходе предузетника
  • Завршни рачун корисника буџетских средстава
  • Актуелности

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: