[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 02.08.2018. 10:08

XIX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

20-22. Септембар 2018, Конгресни центар "Србија", Златибор [Даље]

Вест је објављена: 02.08.2018. 09:16

XVI САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

20-22. Септембар 2018, Хотел "Палисад", Златибор [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 18-19/2018

Број је изашао: 07.09.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
  • Обавеза пријављивања складишта и пословног простора
  • Одговорност других лица за пореске обавезе обвезника
  • Исправка грешке

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: