[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 13.05.2022. 12:42

Измена података о начинима плаћања на фискалним рачунима

У „Сл. гласнику РС" број 57 од 12. маја 2022. године објављен је Правилник о изменама и допуни [Даље]

Вест је објављена: 18.04.2022. 09:38

Webinar - Актуелне олакшице за запошљавање нових лица

27. мај 2022. [Даље]

Вест је објављена: 13.04.2022. 12:42

Објашњење МФ у вези са подношењем пореске пријаве ППДГ-2Р

Министарство финансија дало је Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 10/2022

Број је изашао: 15.04.2022.

У ОВОМ БРОЈУ

  • ПДВ актуелности
  • Фискалне касе – актуелно
  • Накнада за заштиту животне средине – еко такса
  • Расподела добити и покриће губитка
  • Обрачун, плаћање и могућност измене аконтације пореза на добит
  • Годишњи одмор
  • Празници

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: