[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 03.02.2020. 12:35

Одложен је рок за примену усклађених динарских износа акциза објављених у „Сл. гласнику РС“, бр. 5/20

У „Сл. гласнику РС", бр. 7/20 од 29.01.2020. објављена је измена везана за усклађене динарске [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 7/2020

Број је изашао: 24.02.2020.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Пријава пореза на имовину
  • Расподела добити и покриће губитка
  • Просто и двојно књиговодство код предузетника
  • Месечни обрачун акцизе
  • Порез на добит буџетских корисника
  • Отварање пословних књига буџетских корисника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: