[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 03.12.2021. 08:23

Вебинар - ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА

БЕСПЛАТАН ВЕБИНАР ЗА КУПЦЕ ИЗДАЊА ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА (2021)

- 3. децембар 2021. - попуњен термин

- 6. децембар 2021. - попуњен термин

- 17. децембар 2021 - нов термин [Даље]

Вест је објављена: 01.12.2021. 13:23

Уводи се прелазни период за увођење е-Фактура у јавном сектору до 30. априла 2022. године

Према најновијим информацијама од стране Министра финансија, одредбе Закона о електронском фактурисању [Даље]

Вест је објављена: 01.12.2021. 09:18

Oд данас 1. децембра ограничене цене основних животних намирница

У складу са овлашћењима из члл 39. Закона о трговини, Влада Републике Србије је донела [Даље]

Вест је објављена: 19.11.2021. 13:19

ПРЕТПЛАТА ЗА 2022. годину

Приручник рачуноводствена пракса [Даље]

Вест је објављена: 12.11.2021. 10:15

Webinar - НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

10. и 13. децембар 2021. [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 24/2021

Број је изашао: 03.12.2021.

ТЕМА БРОЈА

Амортизација

ОСТАЛЕ ТЕМЕ У ОВОМ БРОЈУ

  • Правилник о рачуноводству усклађен са МСФИ
  • Извештавање о лицима која нису у систему ПДВ, а извршила су промет секундарних сировина или пољопривредних производа
  • Сразмерни порески одбитак
  • Поклони за празнике и бонуси запосленима
  • Буџет за 2022. годину

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: