АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 20/2018

Број је изашао: 05.10.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Списак прописа у којима је укинут печат
  • Пореске олакшице од 1. октобра за новоосноване предузетнике и привредна друштва
  • Најчешћа питања из ПОПДВ
  • Употреба робе и активирање учинака
  • МСФИ 16
  • Опорезивање прихода нерезидентних физичких лица према УОИДО
  • Најчешће неправилности код јавних набавки
  • Неуобичајено ниска цена код јавних набавки

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: