Računovodstvena praksa

Адресар

Влада Републике Србије
Београд, Немањина 11
www.srbija.gov.rs

Министарства Владе Републике Србије
Министарство спољних послова
Београд, Кнеза Милоша 22-26
тел: 306-8000, 3616-333; факс: 3618-366
www.mfa.gov.rs
mfa@mfa.rs

Министарство одбране
Београд, Бирчанинова 5
тел: 3006-311; факс: 3006-062
www.mod.gov.rs
info@mod.gov.rs

Министарство унутрашњих послова
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 306-2000 локал: 2601
www.mup.gov.rs
muprs@mup.sr.gov.rs

Министарство финансија
Београд, Кнеза Милоша 20
тел: 3614-007, 3642-606; факс: 3618-961
www.mfin.gov.rs
informacije@mfin.gov.rs

Министарство правде
Београд, Немањина 22–26
тел/факс: 3616-548, 3616-549
www.mpravde.gov.rs
kabinet@mpravde.sr.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Београд, Немањина 22
тел: 3065-038, 3065-039; факс: 3616-272
www.minpolj.sr.gov.rs
office@minpolj.sr.gov.rs

Министарство економије и регионалног развоја
Београд, Булевар краља Александра 15
тел: 285-5000; факс: 285-5097
www.merr.gov.rs
press@merr.gov.rs

Министарство рударства и енергетике
Београд, Краља Милана 36
тел: 3631-595; факс: 3616-603
www.mem.gov.rs
kabinet@mem.sr.gov.rs

Министарство за инфраструктуру
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-431; факс: 3617-486
www.mi.gov.rs

Министарство за државну управу и локалну самоуправу
Београд, Бирчанинова 6
тел: 3613-654, 3616-432; факс: 2685-396
www.drzavnauprava.gov.rs
kabinet@mduls.gov.rs
info@mduls.gov.rs

Министарство трговине и услуга
Београд, Немањина 22–26
тел: 3618-852, 3613-404; факс: 3610-258
www.mtu.gov.rs
trgovina@mtu.gov.rs

Министарство за науку и технолошки развој
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-516; факс: 3616-516
www.nauka.gov.rs
info@nauka.gov.rs

Министарство просвете
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-489; факс: 3616-491
www.mp.gov.rs
kabinet.mps@mps.sr.gov.rs

Министарство омладине и спорта
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3130-912, 3117-628; факс: 3130-915
www.mos.gov.rs
office@mos.sr.gov.rs

Министарство здравља
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-251, 3616-596; факс: 2656-548
www.zdravlje.gov.rs
press_zdravlje@zdravlje.sr.gov.rs
kabinet.zdravlje@zdravlje.sr.gov.rs

Министарство за телекомуникације и информационо друштво
Београд, Маршала Бирјузова 3-5
тел: 2020-057, 2020-058; факс: 2020-059
www.mtid.gov.rs
kabinet@mtid.gov.rs

Министарство рада и социјалне политике
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-916, 3113-432; факс: 3114-650
www.minrzs.gov.rs
ministar@minrzs.gov.rs
pr_sluzba@minrzs.gov.rs

Министарство животне средине и просторног планирања
Београд, Немањина 11
тел: 3617-717; факс: 3617-722
www.ekoplan.gov.rs
info@ekoplan.gov.rs

Министарство културе
Београд, Влајковићева 3
тел: 3398-172, 3398-404; факс: 3398-936
www.kultura.sr.gov.rs

Министарство за Национални инвестициони план
Београд, Влајковићева 10
тел: 3617-583, 3617-628
www.mnip.gov.rs

Министарство за Косово и Метохију
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3111-019, 3117-081
www.kim.sr.gov.rs
kabinet@kim.sr.gov.rs

Министарство вера
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 311-2811; факс: 311-3527
www.mv.gov.rs
kabinet.mv@mv.sr.gov.rs

Министарство за дијаспору
Београд, Васе Чарапића 20
тел: 2638-033, 2637-013, 2636-116; тел/факс: 2636-815, 2637-624
www.mzd.gov.rs
kabinet@mzd.gov.rs

Министарство за људска и мањинска права
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-410
www.ljudskaprava.gov.rs
kabinet@ljudskaprava.gov.rs

Савез рачуновођа и ревизора Србије
Београд, Његошева 19
тел: 3239-444,
факс: 3231-220
www.srrs.rs

 

International Federation of Accountants (IFAC)
www.ifac.org

 

International Accounting Standards Board (IASB)
www.iasb.org

 

Accountancy Europe
https://www.accountancyeurope.eu

 

Fédération des Experts Comptables Mediterranéens (FCM)
www.fcmweb.org