Računovodstvena praksa

Неопорезиви износ за умањење пореске основице пореза на зараде

  

19.300,00 динара
- износ се примењује у периоду од 1.1.2022. 

  

 АРХИВА:

18.300,00 динара - износ се примењује у периоду од 1.1.2021.

16.300,00 динара - износ се примењује у периоду од 1.1.2020.

15.300,00 динара - износ се примењује у периоду од 1.2.2019. до 31.1.2020. године.

15.000,00 динара - износ се примењује почев од зараде за јануар 2018. године.

11.790,00 динара - износ се примењује у периоду од 1.2.2017. године.

11.604,00 - износ - износ се примењује у периоду од 1.2.2016. до 31.1.2017. године.

11.433,00 динара - износ се примењује у периоду од 1.2.2015. до 31.1.2016. године.

11.242,00 динара - износ се примењује у периоду од 1.2.2014. до 31.1.2015. године.

11.000,00 динара - износ се примењује у периоду од 30.05.2013. до 31.01.2014. године.

8.776,00 динара - износ се примењује у периоду од 01.02.2013. до 29.05.2013. године. 

7.822,00 динара - износ се примењује у периоду од 01.02.2012. до 31.01.2013. године. 

7.310,00 динара - износ се примењује у периоду од 01.02.2011. до 31.01.2012. године. 

6.554,00 динара - износ се примењује у периоду од 01.02.2010. до 31.01.2011. године.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste