Računovodstvena praksa

Стопе затезне камате

 

Период примене

Стопа затезне камате на годишњем нивоу*

динар (RSD)

евро (EUR)

долар (USD)

франак (CHF)

куна (HRK)

марка (BAM)

Од 25.12.2012. до 17.01.2013.

19,25%

8,75%

8,13%

8,13%

14,00%

8,75%

Од 18.01.2013. до 05.02.2013.

19,50%

Од 06.02.2013. до 07.05.2013.

19,75%

Од 08.05.2013. до 14.05.2013.

19,75%

8,50%

8,50%

Од 15.05.2013. до 06.06.2013.

19,25%

Од 07.06.2013. до 18.10.2013.

19,00%

Од 19.10.2013. до 07.11.2013.

18,50%

Од 08.11.2013. до 17.12.2013.

18,00%

8,25%

8,25%

Од 18.12.2013. до 08.05.2014.

17,50%

Од 09.05.2014. до 10.06.2014.

17,00%

Од 11.06.2014. до 12.06.2014.

8,15%

8,15%

Од 13.06.2014. до 09.09.2014.

16,50%

Од 10.09.2014. до 13.11.2014.

8,05%

8,05%

Од 14.11.2014. до 18.12.2014.

16,00%

Од 19.12.2014. до 15.01.2015.

7,75%

Од 16.01.2015. до 11.03.2015.

7,25%

Од 13.03.2015. до 09.04.2015.

15,50%

Од 10.04.2015. до 11.05.2015.

15,00%

Од 12.05.2015. до 11.06.2015.

14,50%

Од 12.06.2015. до 13.08.2015.

14,00%

Од 14.08.2015. до 10.09.2015.

13,50%

Од 11.09.2015. до 30.09.2015.

13%

Од 01.10.2015. до 14.10.2015.

8,80%

Од 15.10.2015. до 12.11.2015.

12,5%

Од 13.11.2015. до 17.12.2015.

8,50%

Од 18.12.2015. до 11.02.2016.

8,375%

Од 12.02.2016. до 15.03.2016.

12,25%

Од 16.03.2016. до 07.07.2016

8,00%

8,00%

Од 08.07.2016. до 13.9.2016.

12,00%

Од 14.9.2016. до 15.12.2016.

8,30%

Од 16.12.2016. до 15.6.2017.

8,625%

Од 16.6.2017. до 7.9.2017.

9,125%

Од 8.9.2017. до 9.10.2017.

11,75%

Од 10.10.2017. до 14.12.2017.

11,50%

Од 15.12.2017. до 14.3.2018.

9,375%

Од 15.3.2018. до 22.3.2018.

11,25%

Од 23.3.2018. до 12.4.2018.

9,625%

Од 13.4.2018. до 14.6.2018

11,00%

Од 15.6.2018. до 27.9.2018.

9,875%

Од 28.9.2018. до 20.12.2018.

10,125%

Од 21.12.2018. до 11.7.2019.

10,375%

Од 12.7.2019. до 1.8.2019.

10,75%

Од 2.8.2019. до 8.8.2019.

10,125%

Од 9.8.2019. до 19.9.2019.

10,50%

Од 20.9.2019. до 31.10.2019.

9,875%

Од 1.11.2019. до 7.11.2019.

9,625%

Од 8.11.2019. до 3.3.2020.

10,25%

Од 4.3.2020. до 11.3.2020.

9,125%

Од 12.3.2020. до 16.3.2020.

9,75%

Од 17.3.2020. до 23.3.2020.

8,125%

Од 24.3.2020. до 9.4.2020.

8,05%

Од 10.4.2020.

9,50%

       

     

  

*Одредбом члана 2. Закона о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр.119/12), који је ступио на снагу 25. децембра 2012. године, на нов начин уређује се висина стопе и начин обрачуна затезне камате коју плаћа дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе. Према члану 7. овог закона, НБС  објављује податке о стопама затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту. Стопу затезне камате за динаре чини референтна каматна стопа, коју објављује НБС и фиксна каматна стопа од 8 процентних поена.

** Ова стопа примењује се до објављивања нове стопе затезне камате

 

Месец
(2012)

Месечна стопа затезне камате

Од 1. јануара

0,6005%

Од 1. фебруара

1,3040%

Од 1. марта

1,6055%

Од 1. априла

1,1030%

Од 1. маја

1,9070%

Од 1. јуна

1,6055%

Од 1. јула

0,6005%

Од 1. августа 

2,1080%

Од 1. септембра

2,8115%

Од 1. октобра

3,3140%

Од 1. новембра

0,5000%

Од 1. до 24. децембра

0,5000%*

Од 25. децембра

19,25%**

   

* стопа за овај месец примењује се до објављивања податка о расту потрошачких цена за следећи месец

**Од 25.12.2012. примењује се стопе затезне камате од 19,25% која је утврђена на годишењем нивоу

На основу објављеног податка о индексима потрошачких цена у Републици Србији који се објављује око 12-ог у месецу за претходни месец и фиксне стопе од 0,5% утврђује се месечна стопа затезне камате за претходни месец.

Ова стопа затезне камате се примењује и за дане доцње настале до објављивања новог податка о потрошачким ценама (објављивање се очекује око 12. у месецу за претходни месец)

 

Месец
(2011)

Месечна стопа затезне камате

Од децембра 2010. до 16. маја 2011.

1,2035%*

Од 17. маја 2011.

0,9020%*

Од 1. јуна 2011.

0,5000%*

Од 1. јула 2011.

0,5000%*

Од 1. августа 2011.

0,5000%*

Од 1. септембра 2011.

0,7010%*

Од 1. октобра 2011.

0,9020%*

Од 1. новембра 2011.

1,4045%*

Од 1. децембра 2011.

0,5000%*

   

* Законом о висини стопе затезне камате („Сл. лист СРЈ" број 9/01) прописано је да се стопа затезне камате састоји од месечне стопе цена на мало и од фиксне стопе од 0,5% месечно као и да се за месец за који није позната стопа раста цена на мало примењује последња објављена месечна стопа раста цена мало.

Према томе,  до измене Закона о висини стопе затезне камате, за израчунавање затезне камате се користи податак о индексу цена на мало у децембру 2010. године у висини од 100,7 %, као задњем познатом податку, односно стопа затезне камате по дужничко поверилачким односима за јануар,  фебруар и наредне месеце 2011. године, до измене Закона, износи: 1,2035 % на месечном нивоу.

 

Месец
(2010)

Месечна стопа затезне камате

Јануар

1,3040%

Фебруар

1,2035%

Март

2,1080%

Април

1,6055%

Maj

1,5050%

Јун

0,5000%

Јул

0,9020%

Август

1,5050%

Септембар

1,5050%

Октобар

1,5050%

Новембар

1,5050%

Децембар

1,2035%

  

* до објављивања податка о расту цена на мало у Србији за текући месец користи се податак од претходног месеца.

 

Месец
(2009)

Месечна стопа затезне камате

Јануар

3,5150%

Фебруар

2,8115%

Март

1,0025%

Април

1,6055%

Maj

2,0075%

Јун

0,9020%

Јул

0,5000%

Август

0,6005%

Септембар

0,8015%

Октобар

0,5000%

Новембар

1,5050%

Децембар

0,6005%

Месец
(2008)

Месечна стопа затезне камате

Јануар

1,4045%

Фебруар

1,2035%

Март

1,7060%

Април

1,6055%

Мај

1,6055%

Јун

1,5050%

Јул

0,6005%

Август

0,7010%

Септембар

0,7010%

Октобар

1,7060%

Новембар

0,5000%

Децембар

0,5000%

Месец
(2007)

Месечна стопа затезне камате

Јануар

0,9020%

Фебруар

0,6005%

Март

1,3040%

Април

1,4045%

Мај

1,9070%

Јун

1,1030%

Јул

1,1030%

Август

1,7060%

Септембар

1,3040%

Октобар

1,1030%

Новембар

1,6055%

Децембар

1,8065%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste