Računovodstvena praksa

Највише годишње основице за обрачун и плаћање доприноса

 


ОсновицаИзнос"Сл. гласник РС"

Највиша годишња основица за 2017. годину

3.793.175

2/18 и 7/18

Процењена највиша годишња основица за 2018. годину

3.942.693

10/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste