Računovodstvena praksa

Основице на које се обрачунава допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање - примена од 1. новембра 2017.

   
   

Ред. 
бр.

% утврђен Одлуком

Номинални износи у динарима

1.

35%

23.074

2.

40%

26.371

3.

54%

35.601

4.

65%

42.853

5.

80%

52.742

6.

87%

57.356

7.

115%

75.816

8.

127%

83.727

9.

155%

102.187

10.

200%

131.854

11.

300%

197.781

12.

400%

263.708

13.

500%

329.635

АРХИВА

ereste