Računovodstvena praksa

Основице на које се обрачунава допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање - примена од 1. фебруара 2017.

 


   


 

Ред. 
бр.

% утврђен Одлуком

Номинални износи у динарима

1.

35%

23.229

2.

40%

26.547

3.

54%

35.839

4.

65%

43.139

5.

80%

53.094

6.

87%

57.740

7.

115%

76.323

8.

127%

84.287

9.

155%

102.870

10.

200%

132.736

11.

300%

199.104

12.

400%

265.472

13.

500%

331.840

АРХИВА

ereste