Računovodstvena praksa

Основице на које се обрачунава допринос ПИО за лица укључена у обавезно осигурање - примена од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2018.

   
   

Ред. 
бр.

% утврђен Одлуком

Номинални износи у динарима

1.

35%

23.053

2.

40%

26.346

3.

54%

35.568

4.

65%

42.813

5.

80%

52.693

6.

87%

57.303

7.

115%

75.746

8.

127%

83.650

9.

155%

102.092

10.

200%

131.732

11.

300%

197.598

12.

400%

263.464

13.

500%

329.330

АРХИВА

ereste