Računovodstvena praksa

Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензуси за остваривање права на дечији додатак

РЕШЕЊЕ
о номиналним износма права на финансијску подршку породици са децом и
цензусима за остваривање права на дечији додатак
(Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 17.10.2017.)

 

     

I

Номинални износи права*

Редован износ

Увећан износ

1.

Родитељски додатак од 01. октобра 2017. до 31. марта 2018.

 

- за прво дете - једнократно
- за друго дете - 154.472,52 у 24 рате
- за треће дете - 278.037,81 у 24 рате
- за четврто дете - 370.713,16 у 24 рате

39.503,21
рата - 6.436,35
рата - 11.584,91
рата - 15.446,38

 

2.

Дечији додатак од 1. октобра 2017. до 31. марта 2018.
(прво, друго, треће и четврто дете)

2.760,95

3.589,23

3.

Новчана помоћ мајкама избеглицама за септембар 2017.

9.764,10

 

II

Цензус за остваривање права на дечији додатак за октобар 2017.

а.

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

8.587,50

10.305,00

б.

Цензус за остварене приходе од пољопривреде
- члан 19. став 1. тачка 1. Закона
- члан 19. став 1. тачка 2. Закона


2,85
6,64


3,41
7,97

      


На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечијег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечији додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

 

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% просечне зараде у РС, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица ("Сл. гласник РС", бр. 36/04).

 

Решење се доставља Службама дечије заштите у општинама, односно градовима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste