Računovodstvena praksa

Индекс потрошачких цена у Републици Србији

   

2017.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење  
РЗЗС број ...
од ...

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2016. године

Децембар 2016. године

претходни месец

исти месец 2016. године

Јануар

101,4

102,4

101,4

1,4

2,4

23.2.2017.

13/17

Фебруар

100,7

103,2

102,2

0,7

3,2

13.3.2017.

23/17

Март

100,2

103,6

102,4

0,2

3,6

12.4.2017.

36/17

Април

100,8

104,0

103,2

0,8

4,0

12.5.2017.

46/17

Мај

99,5

103,5

102,7

-0,5

3,5

12.6.2017.

59/17

Јун

100,2

103,6

102,9

0,2

3,6

12.7.2017.

69/17 

Јул

99,6

103,2

102,5

-0,4

3,2

11.8.2017.

78/17

Август

100,2

102,5

102,7

0,2

2,5

12.9.2017.

83/17

Септембар

100,1

103,2

102,8

0,1

3,2

12.10.2017.

92/17

Октобар

100,2

102,8

103,0

0,2

2,8

13.11.2017.

102/17

Новембар

100,0

102,8

103,0

0,0

2,8

12.12.2017.

112/17

Децембар

100,0

103,0

103,0

0,0

3,0

12.01.2018.

3/18

АРХИВА

ereste