Računovodstvena praksa

Индекс потрошачких цена у Републици Србији

                         

2017.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење 
РЗЗС број ...
од ...

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2016. године

Децембар 2016. године

претходни месец

исти месец 2016. године

Јануар

101,4

102,4

101,4

1,4

2,4

23.2.2017.

13/17

Фебруар

100,7

103,2

102,2

0,7

3,2

13.3.2017.

23/17

Март

100,2

103,6

102,4

0,2

3,6

12.4.2017.

36/17

Април

100,8

104,0

103,2

0,8

4,0

12.5.2017.

46/17

      

АРХИВА

                       

2016.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење 
РЗЗС број ...
од ...

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2015. године

Децембар 2015. године

претходни месец

исти месец 2015. године

Јануар

100,6

102,4

100,6

0,6

2,4

23.2.2016.

15/16

Фебруар

99,9

101,5

100,5

-0,1

1,5

11.3.2016.

27/16

Март

99,9

100,6

100,4

-0,1

0,6

12.4.2016.

39/16

Април

100,4

100,4

100,8

0,4

0,4

12.5.2016.

46/16

Maj

100,1

100,7

100,8

0,1

0,7

13.6.2016.

56/16

Јун

100,1

100,3

100,9

0,1

0,3

12.7.2016.

62/16

Јул

99,9

101,2

100,8

-0,1

1,2

12.8.2016.

69/16

Август

100,9

101,2

101,7

0,9

1,2

12.9.2016.

77/16

Септембар

99,4

100,6

101,6

-0,6

0,6

12.10.2016.

84/16

Октобар

100,7

101,5

101,8

0,7

1,5

14.11.2016.

93/16

Новембар

99,9

101,5

101,7

-0,1

1,5

12.12.2016.

100/16

Децембар

99,9

101,6

101,6

-0,1

1,6

12.01.2017.

2/17

 

 

2015.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење 
РЗЗС број ...
од ...

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2014. године

Децембар 2014. године

претходни месец

исти месец 2014. године

Јануар

99,8

100,1

99,8

- 0,2

0,1

23.2.2015.

21/15

Фебруар

100,9

100,8

100,6

0,9

0,8

12.3.2015.

25/15

Март

100,7

101,9

101,4

0,7

1,9

14.4.2015.

35/15

Април

100,5

101,8

101,9

0,5

1,8

12.5.2015.

43/15

Maj

99,7

101,5

101,6

-0,3

1,5

12.6.2015.

52/15

Јун

100,5

101,9

102,1

0,5

1,9

13.7.2015.

62/15

Јул

99,1

101,0

101,1

-0,9

1,0

12.8.2015.

71/15 и 72/15

Август

100,9

102,1

102,1

0,9

2,1

11.9.2015.

78/15

Септембар

100,0

101,4

102,0

0

2,0

12.10.2015.

86/15

Октобар

99,8

101,4

101,8

-0,2

1,4

12.11.2015.

93/15

Новембар

99,9

101,3

101,7

-0,1

1,3

11.12.2015.

102/15

Децембар

99,8

101,5

101,5

-0,2

1,5

12.1.2016.

3/16

 

  

  

2014.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење   
РЗЗС број ...
од ...

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2013 године

Децембар 2013 године

претходни месец

исти месец 2013 године

Јануар

101,4

103,1

101,4

1,4

3,1

-

20/14

Фебруар

100,1

102,6

101,5

0,1

2,6

12.3.2014.

30/14

Март

99,7

102,3

101,2

-0,3

2,3

11.4.2014.

40/14

Април

100,6

102,1

101,8

0,6

2,1

12.5.2014.

51/14

Maj

100,1

102,1

101,8

0,1

2,1

12.6.2014.

62/14

Јун

100,1

101,3

102,0

0,1

1,3

14.7.2014.

72/14

Јул

99,9

102,1

101,8

-0,1

2,1

12.8.2014.

86/14

Август

99,8

101,5

101,7

-0,2

1,5

12.9.2014.

100/14

Септембар

100,7

102,1

102,3

0,7

2,1

13.10.2014.

110/14

Октобар

99,8

101,8

102,2

-0,2

1,8

12.11.2014.

125/14

Новембар

100,0

102,4

102,2

0,0

2,4

12.12.2014.

137/14

Децембар

99,6

101,7

101,7

-0,4

1,7

12.2.2015.

3/125

  

месец у 2013. години

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације у односу на

  Саопштење  
РЗЗС број ..... од ...

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2012 године

Децембар 2012 године

претходни месец

исти месец 2012 године

Јануар

100,6

112,8

100,6

0,6

12,8

35/22.2.13

18/13

Фебруар

100,5

112‚4

101,1

0,5

12,4

57/22.2.13

23/13

Март

100,0

111‚2

101,1

0,0

11,2

98/12.4.13

34/13

Април

100,8

111‚4

101,9

0,8

11,4

125/13.5.13

42/13

Мај

100,0

109‚9

102,9

0,0

9,9

160/12.6.13

52/13

Јун

101,0

109‚8

103,0

1,0

9,8

61/13

Јул

99,1

108‚6

102,0

-0,9

8,6

227/12.8.13

72/13

Август

100,4

107‚3

102,5

0,4

2,5

257/12.9.13

81/13

Септембар

100,0

104‚9

102,5

0,0

4,9

90/13

Октобар

100,2

102‚2

102,6

0,2

2,2

99/13

Новембар

99,4

101‚6

102,0

-0,6

1,6

110/13

Децембар

100,2

102‚2

102,2

0,2

2,2

3/14

  

месец у 2012. години

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације у односу на

  Саопштење  
РЗЗС број ..... од ...

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2011 године

Децембар 2011 године

претходни месец

исти месец 2011 године

Јануар

100,1

105,6

100,1

0,1

5,6

38/23.2.12

13/12

Фебруар

100,8

104,9

100,9

0,8

4,9

59/12.3.12

19/12

Март

101,1

103,2

102,0

1,1

3,2

99/12.4.12

31/12

Април

100,6

102,7

102,6

0,6

2,7

126/12.4.12

49/12

Мај

101,4

103,9

104,1

1,4

3,9

160/12.6.12

58/12

Јун

101,1

105,5

105,2

1,1

5,5

192/12.7.12

67/12

Јул

100,1

106,1

105,4

0,1

6,1

226/13.8.12

80/12

Август

101,16

107,9

107,1

1,6

7,9

255/12.9.12

89/12

Септембар

102,3

110,3

109,6

2,3

10,3

284/12.10.12

99/12

Октобар

102,8

112,9

112,7

2,8

12,9

310/13.11.12

108/12

Новембар

100,0

111,9

112,6

0,0

11,9

339/12.12.12

118/12

Децембар

99,6

112,2

112,2

-0,4

12,2

7/11.1.13

-

  

месец у 2011. години

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације у односу на

  Саопштење  
РЗЗС број ..... од ...

претходни месец

исти месец 2010 године

Децембар 2010 године

претходни месец

исти месец 2010 године

Јануар

101,4

111,2

101,4

1,4

11,2

37/23.2.11

Фебруар

101,5

112,6

102,9

1,5

12,6

58/11.3.11

Март

102,6

114,1

105,5

2,6

14,4

95/12.4.11

Април

101,1

114,7

106,7

1,1

14,7

123/12.5.11

Мај

100,4

113,4

107,1

0,4

13,4

156/13.6.11

Јун

99,7

112,7

106,8

-0,3

12,7

194/12.7.11

Јул

99,5

112,1

106,2

-0,5

12,1

227/12.8.11

Август

100,0

110,5

106,2

0,0

6,2

256/12.9.11

Септембар

100,2

109,3

106,3

0,2

9,3

287/12.10.11

Октобар

100,4

108,7

106,8

0,4

8,7

309/11.11.11

Новембар

100,9

108,1

107,7

0,9

8,1

339/12.12.11

Децембар

99,3

107,0

107,0

- 0,7

7,1

8/12.1.12

   

Напомена:
1) Од јануара 2011. године Републички завод за статистику не објављује податке о индексима цена на мало и индексима трошкова живота, већ само податке о индексима потрошачких цена и то по методологији која је усклађена са препорукама за обрачун у Европској унији (Хармонизовани индекс потрошачких цена).

2) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

3) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

   

-АРХИВА (2010)-
Коефицијенти цена на мало  


Месец (2010)

Коефицијенти цена на мало

Индекси цена на мало

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Јануар

0,008

0,008

100,8

100,8

Фебруар

0,007

0,015

100,7

101,5

Март

0,016

0,030

101,6

103,0

Април

0,011

0,042

101,1

104,2

Мај

0,010

0,052

101,0

105,2

Јун

0,000

0,052

100,0

105,2

Јул

0,004

0,056

100,4

105,6

Август

0,010

0,067

101,0

106,7

Септембар

0,010

0,077

101,0

107,7

Октобар

0,010

0,088

101,0

108,8

Новембар

0,018

0,108

101,8

110,8

Децембар

0,007

0,115

100,7

111,5

  


Месец (2009)

Коефицијенти цена на мало

Индекси цена на мало

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Јануар

0,030

0,030

103,0

103,0

Фебруар

0,023

0,054

102,3

105,4

Март

0,005

0,058

100,5

105,8

Април

0,011

0,070

101,1

107,0

Мај

0,015

0,087

101,5

108,7

Јун

0,004

0,091

100,4

109,1

Јул

-0,002

0,090

99,8

109,0

Август

0,001

0,091

100,1

109,1

Септембар

0,003

0,094

100,3

109,4

Октобар

-0,001

0,093

99,9

109,3

Новембар

0,010

0,103

101,0

110,3

Децембар

0,001

0,104

100,1

110,4

  

Месец (2008)

Коефицијенти цена на мало

Индекси цена на мало

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Јануар

0,009

0,009

100,9

100,9

Фебруар

0,007

0,016

100,7

101,6

Март

0,012

0,028

101,2

102,8

Април

0,011

0,039

101,1

103,9

Мај

0,011

0,050

101,1

105,0

Јун

0,010

0,061

101,0

106,1

Јул

0,001

0,062

100,1

106,2

Август

0,002

0,065

100,2

106,5

Септембар

0,002

0,067

100,2

106,7

Октобар

0,012

0,080

101,2

108,0

Новембар

-0,001

0,079

99,9

107,9

Децембар

-0,010

0,068

99,0

106,8

  

Коефицијенти и индекси који важе од 1. јануара до краја сваког месеца се за месец јануар рачунају о односу на Јануар 2007. године.

 

Месец (2007)

Коефицијенти цена на мало

Индекси цена на мало

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Месечни

Од 1. јануара до краја сваког месеца

Јануар

0,004

0,004

100,4

100,4

Фебруар

0,001

0,005

100,1

100,5

Март

0,008

0,012

100,8

101,2

Април

0,009

0,021

100,9

102,1

Мај

0,014

0,036

101,4

103,6

Јун

0,006

0,042

100,6

104,2

Јул

0,006

0,048

100,6

104,8

Август

0,012

0,061

101,2

106,1

Септембар

0,008

0,069

100,8

106,9

Октобар

0,006

0,075

100,6

107,5

Новембар

0,011

0,087

101,1

108,7

Децембар

0,013

0,101

101,3

110,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste