Računovodstvena praksa

Индекс потрошачких цена у Републици Србији

   

2022.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење
РЗЗС од

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2021.

Децембар 2021.

претходни месец

исти месец 2021.

Јануар

100,8

108,2

100,8

0,8

8,2

-

27/22

Фебруар

101,1

108,8

101,9

1,1

8,8

-

33/22

Март

100,8

109,1

102,8

0,8

9,1

-

47/22

Април

101,5

109,6

104,3

1,5

9,6

-

57/22

Мај

101,2

110,4

105,6

1,2

10,4

-

67/22

    

2021.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење
РЗЗС од

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2020.

Децембар 2020.

претходни месец

исти месец 2020.

Јануар

100,4

101,1

100,4

0,4

1,1

22.2.2021.

14/20

Фебруар

100,6

101,2

101,1

0,6

1,2

-

22/21

Март

101,5

101,8

101,6

0,5

1,8

-

37/21

Април

100,1

102,8

102,6

1,1

2,8

-

48/21

Мај

100,5

103,6

103,2

0,5

3,6

-

59/21

Јун

100,3

103,3

103,5

0,3

3,3

-

70/21

Јул

100,2

103,3

103,7

0,2

3,3

-

80/21

Август

100,9

104,3

104,6

0,9

4,3

-

89/21

Септембар

100,8

105,7

105,4

0,8

5,7

-

97/21

Октобар

100,9

106,6

106,4

0,9

6,6

-

107/21

Новембар

100,9

107,5

107,4

0,9

7,5

-

123/21

Децембар

100,4

107,9

107,9

0,4

7,9

-

4/22

                

2020.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење
РЗЗС од

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2019.

Децембар 2019.

претходни месец

исти месец 2019.

Јануар

100,6

102,0

100,6

0,6

2,0

21.2.2020.

14/20

Фебруар

100,6

101,9

101,2

0,6

1,9

12.3.2020.

25/20

Март

99,9

101,3

101,0

-0,1

1,3

13.04.2020.

55/20

Април

100,0

100,6

101,1

0,0

0,6

12.05.2020.

72/20

Мај

99,8

100,7

100,8

-0,2

0,7

12.06.2020.

84/20

Јун

100,6

101,6

101,4

0,6

1,6

13.07.2020.

99/20

Јул

100,2

102,0

101,7

0,2

2,0

12.08.2020.

107/20

Август

99,9

101,9

101,5

-0,1

1,9

11.09.2020.

115/20

Септембар

99,5

101,8

101,0

-0,5

1,8

12.10.2020.

124/20

Октобар

100,1

101,8

101,1

0,1

1,8

12.11.2020.

144/20

Новембар

100,0

101,7

101,2

0,0

1,7

11.12.2020.

149/20

Децембар

100,1

101,3

101,3

0,1

1,3

12.01.2021.

2/21

           

2019.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење
РЗЗС од

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2018.

Децембар 2018.

претходни месец

исти месец 2018.

Јануар

100,4

102,1

100,4

0,4

2,1

22.2.2019.

12/19

Фебруар

100,7

102,4

101,1

0,7

2,4

12.3.2019.

16/19

Март

100,4

102,8

101,5

0,4

2,8

12.4.2019.

27/19

Април

100,7

103,1

102,3

0,7

3,1

13.5.2019.

34/19

Мај

99,7

102,2

102,0

-0,3

2,2

12.6.2019.

42/19

Јун

99,7

101,5

101,7

-0,3

1,5

12.7.2019.

50/19

Јул

99,8

101,6

101,5

-0,2

1,6

12.8.2019.

58/19

Август

100,0

101,3

101,5

0,0

1,3

13.9.2019.

65/19

Септембар

99,5

101,1

101,0

-0,5

1,1

11.10.2019.

73/19

Октобар

100,1

101,0

101,2

0,1

1,0

12.11.2019.

81/19

Новембар

100,2

101,5

101,4

0,2

1,5

12.12.2019.

88/19

Децембар

100,5

101,9

101,9

0,5

1,9

13.01.2020.

2/20

                             

 

2018.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење
РЗЗС од

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2017.

Децембар 2017.

претходни месец

исти месец 2017.

Јануар

100,3

101,9

100,3

0,3

1,9

23.2.2018.

14/18

Фебруар

100,3

101,5

100,7

0,3

1,5

12.3.2018.

19/18

Март

100,1

101,4

100,8

0,1

1,4

12.4.2018.

29/18

Април

100,4

101,1

101,2

0,4

1,1

11.5.2018.

37/18

Мај

100,6

102,1

101,8

0,6

2,1

12.6.2018.

45/18

Јун

100,4

102,3

102,2

0,4

2,3

12.7.2018

54/18

Јул

99,7

102,4

101,9

-0,3

2,4

13.8.2018.

63/18

Август

100,3

102,6

102,2

0,3

2,6

12.9.2018.

69/18

Септембар

99,7

102,1

101,9

-0,3

2,1

12.10.2018.

76/18

Октобар

100,3

102,2

102,2

0,3

2,2

13.11.2018.

88/18

Новембар

99,7

101,9

101,9

-0,3

1,9

12.12.2018.

98/18

Децембар

100,1

102,0

102,0

0,1

2,0

11.1.2019.

1/19

 

             

   

 АРХИВА

     

2017.

Индекс потрошачких цена у односу на:

Стопа инфлације
у односу на

Саопштење  
РЗЗС број ...
од ...

"Сл. гласник РС" бр.

претходни месец

исти месец 2016. године

Децембар 2016. године

претходни месец

исти месец 2016. године

Јануар

101,4

102,4

101,4

1,4

2,4

23.2.2017.

13/17

Фебруар

100,7

103,2

102,2

0,7

3,2

13.3.2017.

23/17

Март

100,2

103,6

102,4

0,2

3,6

12.4.2017.

36/17

Април

100,8

104,0

103,2

0,8

4,0

12.5.2017.

46/17

Мај

99,5

103,5

102,7

-0,5

3,5

12.6.2017.

59/17

Јун

100,2

103,6

102,9

0,2

3,6

12.7.2017.

69/17 

Јул

99,6

103,2

102,5

-0,4

3,2

11.8.2017.

78/17

Август

100,2

102,5

102,7

0,2

2,5

12.9.2017.

83/17

Септембар

100,1

103,2

102,8

0,1

3,2

12.10.2017.

92/17

Октобар

100,2

102,8

103,0

0,2

2,8

13.11.2017.

102/17

Новембар

100,0

102,8

103,0

0,0

2,8

12.12.2017.

112/17

Децембар

100,0

103,0

103,0

0,0

3,0

12.01.2018.

3/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste