Računovodstvena praksa

Најнижа основица доприноса

             

           

   

             

           

 

Примена у периоду

Износ најниже месечне основице

"Сл. гласник РС", бр.

од 1. фебруара до 30. априла 2013.

21.216

10/13

од 1. мaja до 31. јула 2013.

20.090

38/13

од 1. августа до 31. октобра 2013.

21.416

66/13

од 1. новембра 2013. до 31. јануара 2014.

21.210

95/13

од 1. фебруара до 30. априла 2014.

22.282

8/14

од 1. маја до 31. јула 2014.

20.198

46/14

од 1. августа до 31 октобра 2014

21.716

79/14

од 1. новембра до 31. јануара 2015.

21.718

118/14

од 1. фебруара до 30. априла 2015.

22.357

11/15

од 1. маја до 31. јула 2015.

20.109

38/15

од 1. августа до 31. октобра 2015.

21.506

66/15

од 1. новембра 2015. до 31. јануара 2016.

21.552

90/15

од 1. фебурара 2016. до 30. априла 2016.

22.449

7/16

од 1. маја 2016. до 31. јула 2016.

21.012

44/16

од 1. августа 2016. до 31. октобра 2016.

22.400

65/16

од 1. новембра 2016. до 31. јануара 2017.

22.204

88/16

од 1. фебруара 2017. до 30. априла 2017.

23.229

7/17

од 1. маја 2017. до 31. јула 2017.

21.906

41/17

oд 1. августа 2017. до 30. октобра 2017.

23.446

72/17

од 1. новембра 2017. до 5. јануара 2018.

23.074

96/17

од 6. јануара 2018. до 31. децембра 2018.

23.053

2/18

од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019.

23.921

104/18

од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020.

25.801

93/19

од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021.

28.402

154/20

од 1. јануара 2022. до 31. децембра 2022.

30.880

127/21

    

   

    

   

Архивски подаци


Примена у периоду

Износ најниже месечне основице

"Сл. гласник РС", бр.

од 1. новембра до 31. јануара 2012.

18.817

80/11

од 1. фебруара 2012. до 30. априла

19.498

7/12

од 1. маја 2012. до 31. јула 2012.

18.946

41/12

од 1. августа 2012. до 31. октобра 2012. 

20.224

72/12

од 1. новембра 2012. до 31. јануара 2013.

20.022

104/12Примена у периоду

Износ најниже месечне основице

"Сл. гласник РС", бр.

од 1. новембра 2006. до 31. јануара 2007.

12.851

94/06

од 1. фебруара 2007. до 30. априла 2007.

12.580

11/07

од 1. маја 2007. до 31. јула 2007.

12.265

38/07

од 1. августа 2007. до 31. октобра 2007.

13.264

67/07

од 1. новембра 2007. до 31. јануара 2008.

13.687

98/07

од 1. фебруара 2008. до 30. априла 2008.

15.072

11/08

од 1. маја 2008. до 31. јула 2008.

14.631

44/08

од 1. августа 2008. до 31. октобра 2008.

15.843

71/08

од 1. новембра 2008. до 31. јануара 2009.

16.141

100/08

од 1. фебруара 2009. до 30. априла 2009.

17.348

7/09

од 1. маја 2009. до 31. јула 2009.

14.677

29/09

од 1. августа 2009. до 31. октобра 2009.

15.482

57/09

од 1. новембра до 31. јануара 2010.

15.454

89/09

од 1. фебруара 2010. до 30. априла 2010.

16.219

4/10

од 1. маја 2010. до 31. јула 2010.

15.509

30/10

од 1. августа 2010. до 31. октобра 2010.

16.619

53/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste