[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 15.03.2017. 14:32

Семинар УНАПРЕЂЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕВИЗОРА

7. април 2017, Сава Центар [Даље]

Вест је објављена: 14.03.2017. 10:04

Проблеми око "неблаговременог" достављањa ППДГ-1С

У току данашњег дана, појавили су се проблеми око подношења пореске пријаве ППДГ-1С, јер се [Даље]

Вест је објављена: 14.03.2017. 07:51

Спорна питања у вези са попуњавањем ППДГ-1С

Након прописивања обавезе достављања пореске пријаве ППДГ-1С електронским путем, од 1. јануара 2017... [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 7/2017

Број је изашао: 15.03.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Место промета услуга
  • Годишњи порез на доходак грађана
  • Отпад
  • Повраћај и престанак плаћања доприноса
  • Девизни КРТ

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: