[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: 09.10.2017. 09:36

Усвојен нови правилник о ПДВ евиденцијама и уведен преглед обрачуна ПДВ

Након дужег времена, преокрета и безбројних перипетија, у „Сл. гласнику РС", бр. 90/17 од [Даље]

Вест је објављена: 09.10.2017. 09:31

Семинар ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА, ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (23.11. - 1.12.2017) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП [Даље]

Вест је објављена: 09.10.2017. 09:24

Семинар Спровођење пописа имовине и обавеза, радно-правни статус и плате запослених и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (14.-22. новембар 2017.) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП [Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 19/2017

Број је изашао: 11.10.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • МСФИ 15 Приходи
  • Измене МСФИ за МСП
  • Лизинг радне снаге
  • Девизни прекршаји
  • Измене код акцизе
  • IPARD подстицаји
  • Закони о образовању и високом образовању

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: