[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

Вест је објављена: Јуче у 07:56

Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2017. године и просечној заради исплаћеној у I кварталу 2017. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику[Даље]

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 9/2017

Број је изашао: 24.04.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Пореска стопа за бурек и пецива
  • Консолидација
  • Празници
  • Пренос и откуп удела и акција
  • Усвајање финансијских извештаја
  • Годишњи извештај о пословању

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: