[ Све Вести хронолошки]ВЕСТИ

ИЗДВАЈАМО

ОСТАЛЕ ВЕСТИ

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 10/2017

Број је изашао: 22.05.2017.

ТЕМА БРОЈА

Алтернативни облици плаћања

ОСТАЛЕ ТЕМЕ У ОВОМ БРОЈУ

  • (Не)курсирање девизних аванса
  • Обрачун, плаћање и могућност измене аконтације пореза на добит
  • Годишњи одмор
  • Екскурзије

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: