АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 11-12/2017

Број је изашао: 19.06.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Опорезивање прихода грађана
  • ПДВ у туризму
  • Ослобођење од ПДВ за превоз при увозу
  • Тромесечни обрачун акциза
  • Потписан Мултилатерални уговор везан за УОИДО
  • Годишњи одмор буџетских корисника

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: