АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 24/2018

Број је изашао: 14.12.2018.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Измене и допуне закона о порезима на добит, имовину, доходак грађана, закона о доприносима и др.
  • Регистрација стварних власника и електронско чување докумената
  • Извештавања о лицима која нису у систему ПДВ а врше промет секундарних сировина и пољопривредних производа
  • Сразмерни порески одбитак
  • Поклони за празнике и бонуси запосленим
  • Буџет за 2019. годину
  • Измене системских буџетских прописа

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: