АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 16-17/2017

Број је изашао: 04.09.2017.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Тема броја: Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
  • Исправка грешака
  • Естрадни уметници
  • Паушалци

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: