Одржани семинари

Попис имовине и обавеза и припреме за састављање годишњег финансијског извештаја

ПРОГРАМ СЕМИНАРА
1. Попис добара и утврђивање износа оствареног одбитка претходног пореза обвезника који престају са обрачуном ПДВ од 01. јануара 2008.
2. Попис имовине и обавеза на крају 2007.
3. Усаглашавање и отпис потраживања и обавеза и отпис пореске обавезе
4. Обрачун ПДВ на расход и мањак који се утврђују пописом
5. Обрачун рачуноводствене и пореске амортизације
6. Примена МРС/МСФИ - припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2007.
7. Предстојеће измене и допуне пореских прописа:
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о порезу на добит предузећа
8. Остала актуелна питања
9. Питања и одговори

 

МестоДатумСала
ПИРОТ26.11.2007.Дом Војске
НОВИ САДНовосадски Сајам КЦ "Мастер"
СУБОТИЦАХотел "Патриа"
СОМБОР27.11.2007. Сомборско позориште
НИШДом здравља
РУМАКултурни центар
ПОЖАРЕВАЦ28.11.2007. Центар за културу
КРАГУЈЕВАЦДруга крагујевачка гимназија
ЗРЕЊАНИНБиоскоп "Синема"
ПАНЧЕВО29.11.2007.Хотел "Тамиш"
Б. ПАЛАНКАХотел "Фонтана"
КРУШЕВАЦПословни центар - Дом Синдиката
ВРШАЦ30.11.2007.Хотел "Србија"
БЕОГРАДДворана Дома синдиката
КИКИНДАХотел "Нарвик"


У свим местима предавања почињу у 9:00 часова

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

1. Претплатници "Рачуноводствене праксе" плаћају котизацију у износу од 1.500 динара по особи
2. Остали учесници плаћају накнаду у износу од 4.000 дин. У износ накнаде укључени су котизација и материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса бр. 22-23/2007.

Додатне информације: 011 / 3344-447, 3238-611, 3344-404; Факс 011 / 3231-220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste