Одржани семинари

Годишњи финансијски извештај за 2007. (за привредна друштва, задруге, предузетнике и друга правна лица)

 

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ - 2008.

НОВИ САД

Новосадсаки сајам - К. Ц. "Мастер 2"

21. и 22. јануар

Б. ПАЛАНКА

Хотел "Фонтана"

21. јануар

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел "Крагујевац"

22. јануар

ВРШАЦ

Хотел "Србија"

23. јануар

ЗРЕЊАНИН

Биоскоп "Синема"

23. јануар

БЕОГРАД

Дом синдиката - велика дворана

24. и 25. јануар

КИКИНДА

Хотел "Нарвик"

24. јануар

ПОЖАРЕВАЦ

Центар за културу

25. јануар

ЗАЈЕЧАР

Општина Зајечар

28. јануар

СУБОТИЦА

Општина Суботица - нова зграда

28. јануар

ПИРОТ

Дом војске

29. јануар

СОМБОР

Народно позориште Сомбор

29. јануар

КРУШЕВАЦ

Пословни центар - Дом синдиката

30. јануар

ПАНЧЕВО

Дом културе

30. јануар

С. МИТРОВИЦА

Општина Сремска Митровица

31. јануар

ПРОКУПЉЕ

Хотел "Хамеум"

31. јануар

НИШ

Нишко народно позориште

01. фебруар

СМЕДЕРЕВО

Центар за културу

01. фебруар

 

Предавање у свим местима почиње у 9,00 часова

 

Услови учешћа на семинару 


За претплатнике "Рачуноводствене праксе" присуство семинару је бесплатно уз пропусницу која
је штампана у "Рачуноводственој пракси" бр. 2-3/2008.
Материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса" бр. 2-3 и 4-5/2008.
Остали заинтересовани плаћају 8.000 динара (котизација и накнада за материјал за семинар).

 

Програм предавања

1. Обавеза састављања финансијских извештаја

2. Вредновање елемената биланса успеха

3. Вредновање елемената биланса стања

4. Обрачун амортизације

5. Обрачун производње

6. Утврђивање финансијског резултата

7. Утврђивање одложеног пореза

8. Расподела добити и покриће губитка

9. Исказивање података у обрасицма финансијских извештаја

10. Достављање финансијских извештаја

11. Утврђивање пореза на добит

12. Утврђивање пореза на приходе од самосталене делатности

13. Годишњи обрачун акцизе

14. Нови порески прописи

15. ПДВ и остале актуелности

16. Одговори на питања

 

У градовима у којима је семинар дводневни - Београд и Нови Сад, на програму другог дана семинара су: порез на добит, порез на приходе предузетника и одговори на питања  

Уплата се врши унапред , на рачун „Рачуноводсво д.о.о., на текуће рачуне број:
170-30004273000-93
ХВБ банка, 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76, Laiki банка А.Д., 160-265470-36, Banca Intesa.

Уплата се може вршити и готовински на семинару.

  

Додатне информације на 3344-447, 3238-611


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste