Одржани семинари

Завршни рачун корисника буџетских средстава за 2007. Годину

 

Програм предавања:

- Обавезници састављања завршног рачуна
- Прописи који су у непосредној вези са израдом завршног рачуна
- Припрема, састављање и достављање завршног рачуна
- Обавезе директних и индиректних корисника буџетских средстава који први пут улазе у систем 

- Консолидованог рачуна трезора
- Порески биланс недобитних организација
- Нови прописи, и измене и допуне постојеће законске регулативе у области буџетског система
- Одговори на питања

 

Место

Датум

Сала

Београд

08 .02.2008.

Дом синдиката

Ниш

11.02.2008.

Дом здравља

Крагујевац

12.02.2008.

Друга крагујевачка гимназија

Сомбор

13.02.2008.

Дом ученика- Стапарски пут 1а

Нови Сад

14.02.2008

Новосадски сајам КЦ Мастер

Предавања, у свим местима, почињу у 10:00 часова

   

Услови за учешће на семинару:

- За претплатнике "Рачуноводствене праксе" присуство на семинару је бесплатно уз пропусницу коју ће
добити уз материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса" бр. 6/2008.
- Остали заинтересовани плаћају 4.000 динара по учеснику за материјал за
семинар - "Рачуноводствена пракса" бр. 6/2008.

   

Уплата се врши унапред , на рачун „Рачуноводсво д.о.о., на текуће рачуне број:

170-30004273000-93 ХВБ банка, 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76, Laiki банка А.Д., 160-265470-36, Banca Intesa  

  

Уплата се може вршити и готовински на семинару.

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste