Одржани семинари

СЕМИНАР: Избегавање двоструког опорезивања и примена актуелних пореских прописа

 

Централна тема семинара је примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине. Република Србија, у овом трентуку, примењује уговоре са 35 земаља, од којих већина садржи специфична решења. Примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања од посебног је значаја за резиденте Србије који исплаћују приходе нерезидентима - правним и физичким лицима. Наиме, резиденти Србије као исплатиоци прихода који се опорезују по одбитку у обавези су да обрачунају, обуставе и уплате порез, као и поднесу прописану пореску пријаву, у складу са законом и међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања. Правилна примена међународних уговора представља законску обавезу и омогућава постизање значајних пореских уштеда.

  

Друга тема семинара су актуелности у примени Закона о ПДВ и других пореских прописа.

  

МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

  

БЕОГРАД, Дом синдиката (мала сала)

25. јун 2008.

10.00 часова

    

Предавачи: мр Дејан Дабетић, Игор Татић

  

Материјал за семинар:

  

1) приручник: Република Србија и избегавање двоструког опорезивања
2) Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине, збирка која садржи текстове свих међународних уговора које примењује Република Србија

  

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

  

Mатеријал за семинар (Приручник и Збирка уговора)

3.700

Kотизацијa за семинар (плаћају само учесници који не уплате материјал за семинар)

1.900

 

 

Накнада се плаћа унапред на рачун Рачуноводство д.о.о., 170-30004273000-93 UniCredit банка, 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin bank А.Д., 160-265470-36 Banca Intesa

    

Уплата се може вршити и готовински на семинару.

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste