Одржани семинари

IX Jесењи семинар - Примена МСФИ и актуелних прописа

 

Примена МСФИ и актуелних прописа

 

2-4. октобар 2008. Конгресни центар "Србија", Златибор

   

ПРОГРАМ РАДА СЕМИНАРА

ПРВИ ДАН 10:00 - 13:30ДРУГИ ДАН 9:00 - 13:30
 • Отварање семинара и промоција књиге
 • МРС 11 - Уговори о изградњи
 • Грађевинска делатност и промет некретнина у систему ПДВ
 • МРС 31 - Заједничка улагања
 • МРС 41 - Пољопривреда
 • МРС 23 - Трошкови позајмљивања
 • МРС 1 - Презентација финансијских извештаја
 • МРС 24 - Обелодањивање повезаних страна

  17:00 - 18:30 Актуелна питања из области ПДВ и других прописа
 • Стицање, вредновање и отуђење удела
  (рачуноводствено - порески третман)
 • МРС 19 - Примања запослених
 • МРС 12 - Порез на добит (специфична питања
  утврђивања одложеног пореза)
 • МРС 20 - Рачуноводство државних давања
 • Признавање и вредновање хартија од вредности
  у складу са МРС 39
 • МРС 33 - Зарада по акцији
 • МРС 38 - Нематеријална имовина
 • Замена у гарантном року и резервисања
  у складу са МРС 37

17:00 - 18:30 Одговори на питања

ТРЕЋИ ДАН

9:00 - 12:00 Одговори на питања

   

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

 

Претплатници Рачуноводствене праксе13.900

Остали учесници

19.900

    

Накнада се плаћа унапред на рачун Рачуноводство д.о.о.,
170-30004273000-93 UniCredit банка, 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin bank А.Д., 160-265470-36 Banca Intesa. Уплата се може вршити и готовински на семинару.

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 18 бодова континуиране едукације
у 2008. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР
Поводом одржавања семинара, након искуства од скоро пет година успешне примене МСФИ у нашој земљи, чему је несумњиво највећи допринос дао Савез РР Србије објављивањем званичних превода професионалне регулативе, одлучили смо да приредимо приручник:

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА МСФИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Приручник излази из штампе крајем септембра ове године и представља материјал за 9. Јесењи семинар, који се одржава на Златибору.

 

    

РЕЗЕРВИШИТЕ СМЕШТАЈ

 

По редоследу приспелих пријава учесници ће бити смештени првенствено у хотелу "Палисад", а по попуњености и у осталим објектима на Златибору.


На основу Пријаве достављене Рачуноводству д.о.о., хотел "Палисад" потврђује резервацију смештаја искључиво учесницима који су платили котизацију.

  

ИНФОРМАЦИЈЕ

Рачуноводство д.о.о.
11001 Београд, Његошева 19, п. фах 403
тел.: (011) 3238-611, 3231-549,
3233-088, 3343-140, 3343-215
факс: (011) 3345-527, 3231-220

    

За смештај:
Хотел „Палисад", 31315 Златибор
тел.: (031) 841-151, 841-161
факс: (031) 841-734


Образац за пријаву учешћа и смештаја

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste