Одржани семинари

Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја

   

БЕСПЛАТАН ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР

 

У циљу благовремене припреме са састављање годишњег финансијског извештаја за 2008. годину, организујемо семинар, са следећим темама:

  

1. ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА МСФИ

- процена фер вредности имовине и признавање ефеката процене
- утицај процене фер вредности на пореску основицу пореза на добит
- утврђивање одложеног пореза у складу са МРС 12
- рекласификовање сталне имовине намењене продаји
- признавање накнадних улагања у стална средства
- тестирање обезвређења имовине
- процена и признавање прихода и расхода на крају периода у случају када није извршено фактурисање
- обавезна капитализација трошкова позајмљивања од 1. јануара 2009. у складу са ревидираним МРС 23 и друге измене МСФИ

  

2. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

- попис имовине и обавеза на крају 2008. године;
- обрачун ПДВ на расход и мањак који се утврђују пописом;
- усаглашавање и отпис потраживања;
- отпис пореске обавезе услед застарелости;

    

3. ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ

- обрачун амортизације за рачуноводствене сврхе
- обрачун амортизације за пореске сврхе

   

4. АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

   

5. ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

   

До краја године очекују се значајне измене неколико по­рес­ких закона и подзаконских аката, од којих издвајамо следеће:

- Закон о порезу на добит предузећа
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о порезима на имовину
- Подзаконска акта за примену Закона о ПДВ и др.

   

НАПОМЕНА: Уколико нови прописи не буду усвојени до почетка семинара, накнадно ће бити одржан посебан семинар

 

6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

 

НА СЕМИНАРУ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНА ПРОМОЦИЈА:

1) Пакета претплате на приручник РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА за 2009. годину
2) Приручника: ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА МСФИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Предавања почињу у 9:00 часова 

    

МЕСТОДАТУМ - 2008.САЛА
Ниш24.11.Дом војске
Суботица24.11.Општина Суботица - Нова зграда
Крушевац25.11. Пословни центар Трг Косовских јунака 6
Сомбор25.11.Сомборско позориште
Крагујевац26.11. Хотел "Крагујевац"
Зрењанин26.11. Биоскоп "Cinema"
Београд 27.11. Дворана Дома синдиката - велика сала
Ваљево27.11. Хотел "Гранд"
Вршац28.11. Хотел "Србија"
Нови Сад28.11. Новосадски сајам КЦ "Мастер"

   

Додатне информације 011 / 33 44 447, 3238 611; Факс 011 / 3231 220

 

 

 

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste