Одржани семинари

Попис имовине и обавеза и припреме за састављање завршних рачуна корисника буџетских средстава

    

Ради благовременог обављања пописа имовине и обавеза, и припрема за састављање завршних рачуна, као и у циљу промоције претплате за приручник Рачуноводствена пракса за 2009. годину, организујемо

   

БЕСПЛАТАН ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

1. ПРОМОЦИЈА

- Промоција пакета претплате на приручник Рачуноводствена пракса за 2009. годину

 

2. НОВИНЕ У ПРОПИСИМА

- Прописи који се налази у поступку усвајања;
- Најављене измене и усвајање нових прописа.

 

3. ОБАВЉАЊЕ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- Прописи којима је уређен попис;
- Обвезници и предмет пописа;
- Доношење одлуке, план припреме и начин обављања пописа;
- Усаглашавање и отпис потраживања и обавеза;
- Карактеристике пописа недовршене производње и готових производа;
- Карактеристике пописа књига, филмова, музејске грађе...;
- Обрачун амортизације;
- Доношење Одлуке о попису.

 

4. ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НА ГОТОВИНСКОЈ ОСНОВИ

- Примери књижења Одлуке о попису;
- Завршна књижења у поступку припреме завршног рачуна;
- Израда закључног листа и пробног биланса.

   

5. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

 

Семинари у свим местима предавања почињу у 10:00 часова

 

МЕСТОДАТУМ - 2008.САЛА
Ниш01.12. (понедељак) Дом Здравља, ул. Војводе Танкосића бр.15
Крагујевац02.12. (уторак) Друга крагујевачка гимназија, ул. Ђуре Пуцара Старог бр. 2
Нови Сад 03.12. (среда)Новосадски сајам, КЦ "Мастер"
Сомбор04.12. (четвртак)Сала скупштине града Сомбора, Трг Цара Уроша бр. 1
Београд05.12. (петак)Дворана Дома синдиката - мала сала
    

Додатне информације 011 / 33 44 447, 3238 611; Факс 011 / 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste