Одржани семинари

Завршни рачун за кориснике буџетских средстава за 2008.

 

 

ЗАВРШНИ РАЧУН
ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2008.

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА

 

Место

Сала

Датум (2009)

Ниш

Дом здравља

02. фебруар

Крагујевац

Друга крагујевачка гимназија

03. фебруар

Нови Сад

Новосадски сајам КЦ "Мастер"

04. фебруар

Сомбор

Сала скупштине града - Трг Цара Уроша бр.1

05. фебруар

Београд

Дом Синдиката - мала сала

06. фебруар

Предавања у свим местима почињу у 10.00 часова

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

- Обавезници састављања завршног рачуна

- Прописи који су у непосредној вези са израдом завршног рачуна

- Припрема, састављање и достављање завршног рачуна

- Обавезе директних и индиректних корисника буџетских средстава који први пут улазе у систем консолидованог рачуна трезора

- Порески биланс недобитних организација

- Закон о буџету Републике Србије с посебним освртом на плате државних службеника и намештеника

- Осврт на Општи колективни уговор у вези са зарадама и накнадама зарада од 1.1.2009.- Одговори на питања

 

Услови учешћа:

 

За претплатнике "Рачуноводствене праксе" присуство семинару је бесплатно уз пропусницу добијену уз РП 2-3/2009.

 

Материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса".

 

Остали заинтересовани плаћају 5.000 динара (котизација и накнада за материјал за семинар).

 

Уплата се врши унапред, на рачун "Рачуноводство" д.о.о. број: 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin Bank А.Д., 160-265470-36, Banca Intesa и 170-30004273000-93 UniCredit банка. Уплата се може извршити и готовински на семинару.

 

тел: 011 / 3442 577, 3233 088, Факс: 3231 220, www.srrs.rs, www.praksa.rs

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste