Одржани семинари

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ПДВ АКТУЕЛНОСТИ

 БЕСПЛАТАН ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
До краја године очекује се усвајање Закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији, којим ће бити извршене значајне измене у погледу:
- достављања и обелодањивања годишњих финансијских извештаја
- састављања ванредних финансијских извештаја
- ревизије финансијских извештаја
- надзора над радом предузећа за ревизију и др.

 

2. ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА МСФИ
- Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете, одобрен од стране Одбора за рачуноводствене стандарде (IASB)
- евидентирање разграничених ефеката курсних разлика и валутне клаузуле
- признавање накнадних улагања у стална средства
- процена и признавање прихода и расхода на крају периода по основу којих није извршено фактурисање
- рекласификовање сталне имовине намењене продаји
- процена фер вредности имовине и признавање ефеката процене и др.

   

3. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
- попис имовине и обавеза на крају 2009. године;
- обрачун ПДВ на расход и мањак који се утврђују пописом;
- усаглашавање и отпис потраживања;
- отпис пореске обавезе услед застарелости;

4. АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ
- утврђивање укупног промета добара и услуга
- услови за брисање из евиденције обвезника ПДВ
- услови за евидентирање нових обвезника ПДВ
- послови и радње који се не сматрају прометом и нису предмет опорезивања ПДВ
- префактурисање трошкова које доводи до измене пореске основице
- правилa издавања и исказивања података у ПДВ рачунима
- актуелна питања из области грађевинарства и др.

   

5. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

   

На семинару ће бити извршена промоција пакета претплате на приручник "РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА" за 2010. годину

 

ПРИСУСТВО СЕМИНАРУ БЕСПЛАТНО ЈЕ ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ

 

Материјал за семинар је Рачуноводствена пракса бр. 22-23/2009

 

Учесници, који нису претплатници, материјал и остала издања могу купити на семинару.

 

МЕСТОДАТУМ - 2009.САЛА
Ниш23.11.Дом војске
Суботица23.11.Хотел "Патрија
Крушевац24.11.Пословни центар, Трг Косовских јунака 6
Сомбор24.11.Сомборско позориште
Крагујевац25.11.Хотел "Крагујевац
Зрењанин25.11.Хотел "Војводина
Краљево26.11.Велика сала Регионалне привредне коморе, Ул. Омладинска бр.1
Нови Сад26.11.Новосадски сајам КЦ "Мастер
Београд27.11.Дворана Дома синдиката - велика сала
Вршац27.11.Ресторан "Фонтана

    

Предавања почињу у 9:00 часова

   

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste