Одржани семинари

ЗАВРШНИ РАЧУН ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА ЗА 2009.

СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

 

ЗАВРШНИ РАЧУН
ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА ЗА 2009.

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА         

МестоСалаДатум (2010)
НишДом Војске - мала сала02. фебруар
КрагујевацДруга крагујевачка гимназија03. фебруар
Нови СадНовосадски сајам КЦ "Мастер"04. фебруар
БеоградДом синдиката - Мала сала05. фебруар

Предавања у свим местима почињу  у 10.00 часова   

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

- Обвезници састављања завршног рачуна
- Коментар прописа који су у непосредној вези са израдом завршног рачуна
- Припрема, састављање и достављање завршног рачуна
- Коментар података који се исказују на обрасцима за састављање завршног рачуна, 
   међусобна повезаност и логичне контроле
- Порески биланс недобитних организација
- Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину, са посебним освртом на извршавање буџета 
     - Обрачун и исплата плата за државне службенике и намештенике
     - Извршавање обавеза према корисницима буџетских  средстава
     - Општи колективни уговор и законска ограничења у буџетској 2010. години у вези његове примене
- Одговори на питања

 

Услови учешћа: 

 
За претплатнике "Рачуноводствене праксе" присуство семинару је бесплатно уз пропусницу добијену 

 
уз РП 2-3/2010. Материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса".

Остали заинтересовани плаћају 7.000 динара (котизација и накнада за материјал за семинар).


На семинарима се могу купити комплети образаца завршног рачуна


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste