Одржани семинари

Континуирана едукација у 2010.

   У складу са чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфа 130.1 - 130.6 IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође Савез организује семинар континуиране едукације од 11. до 20. маја 2010. Усавршавање је прописано чланом 6. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији и чланом 49. Закона о раду.

   

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2010.

   

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

   

Р. бр.

Место

Датум

Сала

1.

Нови Сад

11. мај

Новосадски сајам К.Ц. “Мастер”

2.

Пожаревац

11. мај

Центар за културу

3.Зрењанин12. мајХотел “Војводина”
4.Крагујевац12. мајХотел “Крагујевац”
5.Пирот13. мајРесторан “Газела”
6.Б. Паланка13. мајХотел “Фонтана”
7.Ниш14. мајДом здравља, ул. Војводе Танкосића 15
8.Вршац14. мајРесторан “Фонтана”, Градски трг
9.Панчево17. мајЦентар за културу “Панчево”
10.Суботица17. мај“Мала гостиона”, Палић
11.Сомбор18. мајНародно позориште Сомбор
12.С. Митровица18. мајХотел “Сирмиум”
13.Београд20. мајдворана Дома синдиката

    

У свим местима едукација почиње у 9.00 часова

   

ТЕМЕ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

1. Измене међународне професионалне регулативе која се примењује у 2010.
2. Финансијски извештаји (МРС 1, МРС 7, МСФИ 8)
3. Приходи (МРС 18)
4. Стална средства (МРС 32, МРС 39, МСФИ 7)
5. Зарада по акцији (МСФИ 2)
6. Пословне комбинације

    

Литература: МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА 
ИЗДАЊЕ СРРС - 2010 год. (24 књиге)

    

  MSFI

   

 Семинар се вреднује са 20 поена континуиране едукације

   

Места су одређена према критеријуму 30 и више чланова који су уплатили чланарину. 
Уколико се у још неком месту до одржавања семинара испуне критеријуми извршиће 
се допуна овог списка и о томе обавестити чланови.

   

Додатне информације: (011) 3343 140, 3343 215

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste