Одржани семинари

Специјализовани курс - ИТ РЕВИЗИЈА

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује специјализовани курс

 

ИТ РЕВИЗИЈА

 

Програм курса

Први дан


МЕТОДОЛОШКИ ПОСТУПЦИ ИТ РЕВИЗИЈЕ

 

- ОБАВЉАЊЕ ИТ РЕВИЗИЈЕ
 
Изградња ефикасне функције ИТ ревизије

- РЕВИЗОРСКЕ КОНТРОЛЕ НА НИВОУ ЕНТИТЕТА
 
Стратегија планирања и "technology roadmaps", индикатори перформансе и метрике
- РЕВИЗИЈА ЦЕНТРА ПОДАТАКА 
  План опоравка у случају катастрофе; подесне back-up процедуре,

- КОРАЦИ РЕВИЗИЈЕ ОПШТЕ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ
 
Контроле развоја и одржавања конфигурације; контроле лозинки; протоколи за управљање
  безбедношћу; Филтрирање интерних и екстерних IP адреса.

- МРЕЖНА И КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Ревизија свичева, рутера и firewall-а, основни ревизије мреже

- РЕВИЗИЈА WINDOWS ОПЕРАТИВНИХ СИСТЕМА 
 
Кратка историја развоја Windows-а,како обавити ревизију Windows севера,

- MIDDLEWARE И РЕВИЗИЈА БАЗЕ ПОДАТАКА
  Дозволе база података, рањивост базе података, интегритет и процеси "закрпа" (patch)

- РЕВИЗИЈА АПЛИКАЦИЈА
  Суштина ревизије апликација, уопштавање оквира, PPTM - (People, Processes, Tools, Measures),

- РЕВИЗИЈА КОМПАНИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА
  Успешно управљање пројектима, дизајн иразвој система, захтеви и иницијални дизајн

- ОКВИР И СТАНДАРДИ
  COSO, CoBIT, ITIL , ISO 27001/ISO 17799/БС 7799, NSA INFOSEC процена методологије

- WorkShop


Други дан
ОПШТИ РЕВИЗОРСКИ ТЕХНОЛОШКИ ВОДИЧИ

 

- GTAG - 1: Контроле информационе технологије

- GTAG - 2: Управљање критичним контролама промена и програмским закрпама (patch)
  за организациони успех

- GTAG - 3: Континуирана ревизија

- GTAG - 4: Менаџмент ИТ ревизије

- GTAG - 5: Управљање и ревизија ризика приватности

- GTAG - 6: Управљање и ревизија ИТ рањивости

- GTAG - 7: ИТ outsourcing - ИТ поверен трећим лицима

- GTAG - 8: Апликативне контроле

- WorkShop 
 

Трећи дан
ОПШТИ РЕВИЗОРСКИ ТЕХНОЛОШКИ ВОДИЧИ

 

- GTAG - 9: Идентитет и приступни менаџмент

- GTAG - 10: Управљање пословним континуитетом

- GTAG - 11: Развој плана ревизије ИТ

- GTAG - 12: Ревизија ИТ пројеката

- GTAG - 13: Превенција и детекција преваре у аутоматизованом свету

- WorkShop

Сви учесници као материјал добијају приручник РЕВИЗИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА Davis, Schiller, Wheeler McGraw Hill (званичан превод)

  

Курс се одржава од 7 - 9. октобра 2010, од 900 до 1700 часова у просторијама Савеза РР Србије, Његошева 19, Београд. За све додатне информације можете се обратити на тел: 011 / 33 43 140, 33 44 404

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије курс се евидентира са 18 поена континуиране
едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији. Сви учесници добијају потврду о учешћу на курсу.

 

Број полазника је ограничен

 

 

 


Предрачун за уплату накнаде за учешће на семинару

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste