Одржани семинари

Актуелна питања буџетског рачуноводства и трезорског пословања

   

СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

 

АКТУЕЛНА ПИТАЊА
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И ТРЕЗОРСКОГ ПОСЛОВАЊА

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ - 2010.
НишПросторије Друштва рачуновођа и
ревизора Ниш, ул. Максима Горког бр.2
10. новембар
Нови СадНовосадски сајам КЦ "Мастер"11. новембар
БеоградДом синдиката - сала бр. 412. новембар

   

Предавања у свим местима почињу у 10.00 часова

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

1. Измене и допуне Закона о буџетском систему 

 
2. Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор


3. Финансијско извештавање на готовинској основи рачуноводства


4. Извештавање као подршке пословном одлучивању код корисника буџетских средстава


5. Актуелности у вези са спровођењем поступка јавних набавки


6. Актуелана питања евидентирања промета преко фискалне касе код корисника буџетских средстава
 

7. Запошљавање особа са инвалидитетом и друге актуелности по основу радних односа код буџетских корисника

 

Услови учешћа:


За претплатнике "Рачуноводствене праксе" присуство семинару је бесплатно.

  

Котизација за остала заинтересована лица износи 3.000 динара.

   

Уплата се врши унапред, на рачун "Рачуноводство" д.о.о. број: 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin Bank А.Д., 160-265470-36, Banca Intesa и 170-30004273000-93 UniCredit банка. 
 

Уплата се може извршити и готовински на семинару.

 

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste