Одржани семинари

Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја и утврђивање пореза на добит за 2010. годину

   

БЕСПЛАТАН ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР

 

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ 
ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2010. ГОДИНУ

   

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

1. НОВИНЕ У ПРОПИСИМА И МСФИ

 

2. ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

- вредновање појединих билансних позиција у складу са МСФИ; 
- евидентирање курсних разлика и ефеката валутне клаузуле; 
- (не)могућност побољшања финансијског резултата применом адекватних рачуноводствених политика
- обрачун амортизације

 

3. ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 
- попис имовине и обавеза на крају 2010. године
- обрачун ПДВ на расход и мањак
- усаглашавање и отпис потраживања

   

4. УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ - АКТУЕЛНОСТИ

Порез на добит за 2010. годину утврђује се према но вим правилима која су прописана изменама и до пу нама Закона о порезу на добит предузећа. Очекује се до ношење подзаконских аката којима ће поједина питања бити ближе уређена.

 

5. АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ПДВ И ДРУГИХ ПРОПИСА

 

6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

 

Предавања почињу у 9:00 часова

 

ПРИСУСТВО СЕМИНАРУ БЕСПЛАТНО ЈЕ ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ 2010.
ПиротРесторан "Газела"22. новембар
НишДом војске22. новембар
КрушевацПословни центар23. новембар
КрагујевацХотел "Крагујевац"23. новембар
ЗрењанинХотел "Војводина"24. новембар
Б. ПаланкаХотел "Фонтана"24. новембар
ПожаревацЦентар за културу25. новембар
Нови СадНовосадски сајам К.Ц. "Мастер"25. новембар
ВршацРесторан "Фонтана", Градски трг26. новембар
БеоградДворана Дома синдиката26. новембар
СуботицаХотел "Патрија"29. новембар
С. МитровицаХотел "Сирмиум"29. новембар
СомборНародно позориште Сомбор30. новембар
ПанчевоЦентар за културу "Панчево"30. новембар

 

Други циклус континуиране едукације у 2010.

Напомена за професионалне чланове Савеза РР Србије: Присуство семинару евидентира се са 6 поена континуиране едукације по члану 6. Правилника о континуираној едукацији.

Професионални чланови који су платили чланарину за 2010. добијају посебан материјал: Стална материјална имовина, нематеријална имовина и обавезе - Признавање и вредновање   

На семинару ће бити извршена промоција пакета претплате на приручник "РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА" за 2011. годину

 

Учесници, који нису претплатници, материјал и остала издања могу купити на семинару

 

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste