Одржани семинари

IX САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

19 - 21. септембар 2011, ЗЛАТИБОР, хотел "Палисад"

 

НОВИ МРС ЗА ЈАВНИ СЕКТОР И УЛОГА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

 

  Актуелни прописи •  Нови МРС за јавни сектор    Радни односи   

   Стратегија управљања финансијским ризиком пословања, интерна контрола и интерна ревизија код директних и индиректних буџетских корисника   

   Ревизија и контрола код буџетских корисника   

   Квалитет финансијског извештавања код индиректних буџетских корисника • 

 

Услови учешћа на семинару

   


Претплатници Рачуноводствене праксе  9.500
Остали учесници  14.600

 

 

Сви учесници добијају материјал за саветовање

 

Накнада се плаћа унапред на рачун "Рачуноводство" д.о.о.,  170-30004273000-93 UniCredit банка, 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin bank А.Д.,  160-265470-36 Banca Intesa. Уплата се може вршити и готовински на семинару.

 

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују  18 бодова континуиране едукације у 2011. години, у складу са чланом 7.  Правилника о континуираној едукацији


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste