Одржани семинари

XII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

22 - 24. септембар 2011, ЗЛАТИБОР, Конгресни центар "Србија"

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

   

Крајем септембра ове године, на Златибору се одржава 12. ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР са основном темом: "Практична примена Међународних стандарда финансијског извештавања, пореских и других актуелних прописа".

  

Програм предавања обухвата следеће области:

1.    Осврт на стратегију за унапређење корпоративног

       финансијског извештавања у Србији, која ће резултирати

       новим Законом о рачуноводству и новим Законом о ревизији

2.    Практична примена МСФИ 

3.    МСФИ за мале и средње ентитете

4.    Финансијски лизинг непокретности - порески аспекти

5.    Примена новог Закона о привредним друштвима

6.    Примена прописа из области девизног пословања

7.    Примена међународних уговора о избегавању

       двоструког опорезивања дохотка и имовине

8.    Актуелна питања из области ПДВ

9.    Актеулна питања из области платног промета

10.  Актуелна питања из области радних односа и обрачуна зарада

 

Детаљнији програм предавања биће објављен у наредном броју Рачуноводствене праксе.

 

Поводом одржавања семинара биће приређен посебан материјал, који добијају сви учесници. 

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ

  


                                      

Претплатници Рачуноводствене праксе  13.900
Остали учесници  19.900

 

   

Накнаде су са ПДВ, а обухватају котизацију и материјал за семинар

Накнада се плаћа унапред на рачун "Рачуноводство" д.о.о., 170-30004273000-93 UniCredit банка, 355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76 Marfin bank А.Д., 160-265470-36 Banca Intesa. Уплата се може вршити и готовински на семинару.

 

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују  18 бодова континуиране едукације у 2011. години, у складу са чланом 7.  Правилника о континуираној едукацији


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste