Одржани семинари

НОВИ И ИЗМЕЊЕНИ МРС ЗА ЈАВНИ СЕКТОР И УЛОГА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Савез рачуновођа и ревизора Србије, члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и носилац права превођења Међународних рачуноводствених стан­дар­да за јавни сектор за подручје Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, извршио је превођење и у сарадњи са Савезом РР Републике Српске и Институтом сертификованих рачуновођа Црне Горе објавио званично издање МРС - ЈС - 2011.

  

Ради упознавања са новим и измењеним Међународним рачуноводственим стан­дар­ди­ма за јавни сектор, СРРС организује семинар за буџетске кориснике:

  

НОВИ И ИЗМЕЊЕНИ МРС ЗА ЈАВНИ СЕКТОР
И УЛОГА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ 
КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

 

Р. бр.

Место

Сала

Датум

1.

Ниш

Хотел "Видиковац", Мокрањчева бр. 70

26.10.2011.

2.

Нови Сад

Новосадски сајам КЦ "Мастер"

27.10.2011.

3.

Београд

Дворана Дома синдиката

28.10.2011.

   

Предавања у свим местима почињу у 10.00 часова

 

Присуство семинару је бесплатно

 

НОВИ ПРЕТПЛАТНИЦИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ ЗА 2012. ГОДИНУ, ЗА УПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ НАКОН СЕМИНАРА, БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ЗВАНИЧНОГ ПРЕВОДА МРС-ЈС-2011 ДОБИЋЕ ПОШТОМ.

   

Програм предавања

  - Примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор у Републици Србији

  - Финансијско извештавање на готовинској основи у јавном сектору кроз примену Измењеног

    Међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор

  - Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор на обрачунској основи

  - Успостављање система интерне контроле код корисника јавних средстава

 

 

 

НА СЕМИНАРИМА ЋЕ БЕСПЛАТНО, ПО ЈЕДАН КОМПЛЕТ ЗВАНИЧНОГ ПРЕВОДА НОВИХ МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР, ДОБИТИ:

 

 - претплатници Рачуноводствене праксе за 2011. годину, (буџетски корисници)

 - НОВИ претплатници Рачуноводствене праксе за 2012. годину, који изврше уплату претплате за 2012. годину до датума одржавања семинара

 

ОСТАЛИ УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА, ИЗДАЊЕ ЗВАНИЧНОГ ПРЕВОДА МРС - ЈС - 2011 МОГУ КУПИТИ НА САМОМ СЕМИНАРУ, ПО ЦЕНИ ОД 7.000 ДИНАРА (ПРВА И ДРУГА КЊИГА).

 

 

 

 

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 6 бодова континуиране едукације у 2011. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији.

 

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste