Одржани семинари

СЕМИНАР: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2011. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

1. Нови прописи и актуелне информације 
2. Вредновање елемената биланса стања
3. Вредновање елемената биланса успеха
4. Утврђивање финансијског резултата
5. Утврђивање одложеног пореза
6. Исказивање података у обрасцима финансијских извештаја
7. Утврђивање пореза на добит
8. Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
9. Усклађивање привредних субјеката са Законом о привредним друштвима
10. ПДВ актуелности
11. Одговори на питања
 

Место

Сала

Датум (2012)

Пирот

Ресторан "Газела", Војводе Мишића б.б.

16. јануар

Нови Сад

Сајам К.Ц. "Мастер"

16. и 17. јан.

Пожаревац

Центар за културу

17. јануар

Вршац

Вила "Брег"

18. јануар

Београд

Дворана Дома синдиката - Велика дворана

18. и 19. јан.

Бачка Паланка

Хотел "Фонтана"

19. јануар

Сремска Митровица

Сала С.О. Сремска Митровица

20. јануар

Ниш

Народно позориште

23. јануар

Сомбор

Народно позориште

23. јануар

Суботица

Хотел "Patria"

24. јануар

Крушевац

Пословни центар "Крушевац"

24. јануар

Крагујевац

Хотел "Крагујевац"

25. јануар

Врбас

Хотел "Бачка"

25. јануар

Зрењанин

Хотел "Војводина"

26. јануар

Нови Бечеј

Хотел "Тиски цвет"

26. јануар

   

Предавања у свим местима почињу  у 9.00 часова   

 

У градовима у којима је семинар дводневни - Београд и Нови Сад, на програму другог дана семинара су: порез на добит, порез на приходе предузетника и одговори на питања

 

Услови учешћа:

 
За претплатнике "Рачуноводствене праксе" присуство семинару је бесплатно. Материјал за семинар - "Рачуноводствена пракса" бр. 2-3 и 4-5/2012.


Остали учесници плаћају 12.000 динара (котизација и накнада за материјал за семинар).

Више информација на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220,


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste