Одржани семинари

43. СИМПОЗИЈУМ НА ЗЛАТИБОРУ

Економско - финансијска криза  и рачуноводствени систем
 

Теме по данима

  
Први дан (24.мај 2012.) почетак у 10:00
ДОМЕТИ И ПОДСТИЦАЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У УСЛОВИМА КРИЗЕ

 

1. др Ката ШКАРИЋ ЈОВАНОВИЋ: Импликације примене фер вредности на исказну моћ извештавања о резултату 

 
2. др Милорад СТОЈИЛКОВИЋ: Рефлектовање економско-финансијске кризе на рачуноводствени систем 

 
3. др Дејан СПАСИЋ: Нематеријална имовина повезана са купцима - признавање и вредновање у пословној комбинацији одвојено од гудвила


4. др Зоран ТОДОРОВИЋ: Утицај рачуноводствене регулативе на економско - финансијску кризу 

 

5. мр Бојан САВИЋ: Манипулације финансијским извештајима: узрок или последица економско-финансијске кризе?

 

Други дан (25.мај 2012.) почетак у 9:00
РАЧУНОВОДСТВЕНА ПОДРШКА МЕНАЏМЕНТУ У УСЛОВИМА КРИЗЕ

 

1. др Љиљана ДМИТРОВИЋ ШАПОЊА: Утицај примене фер вредности на показатеље перформанси предузећа 

 
2. др Љиља АНТИЋ: Концепти обрачуна и управљања трошковима у пословном окружењу 

 
3. др Радмила ЈАБЛАН СТЕФАНОВИЋ: LEAN рачуноводство као подршка управљању предузећима 

 
4. др Бранко ЉУТИЋ: Утицај напомена на квалитет финансијског извештавања


5. др Весна ЈАЊИЋ: Унапређење стратегије трошковног лидерства у условима кризе


6. Снежана МИЛЕТИЋ: Импликације вредновања некретнина на финансијско- извештајне перформансе предузећа у условима економске кризе

 

Трећи дан (26.мај 2012.) почетак у 9:00
ПОСЛОВНО-ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ УПРАВЉАЊА КРИЗОМ У РЕАЛНОМ И ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 

1. др Ненад ВУЊАК: Банке у функцији превазилажења економско-финансијске кризе 

 
2. др Душко ШЊЕГОТА: Билансирање буџетског дефицита у функцији откривања и разумевања узрока кризе у јавном сектору 

 
3. др Јован ВУКАШИНОВИЋ: Пословне перформансе и дијагностиковање економско финансијске кризе


4. мр Јасмина ДИЛБЕР: Утицај форензичког рачуноводства на квалитет финансијских извештаја


5. мр Снежана СПРЕМО: Вредновање средстава у изградњи у условима монетарне нестабилности

 

Детаљније информације, предрачун и пријаву за смештај можете преузети овде 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste