Одржани семинари

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА, 27.09-01.10.2012

У скупштинској процедури налазе се закони о изменама и допунама свих пореских закона, као и закона из других области од значаја за пословање привредних субјеката. С обзиром на то да се поједине измене и допуне примењују већ од 1. октобра 2012. године, организујемо семинар у неколико градова.

 

27.09.2012, четвртак
НИШ, Дом здравља Ниш, Војводе Танкосића 15
КРАГУЈЕВАЦ, хотел „Крагујевац"

 

28.09.2012, петак
БЕОГРАД, Дом синдиката
ЗРЕЊАНИН, хотел „Војводина"

 

01.10.2012, понедељак
НОВИ САД, Новосадски сајам КЦ „Мастер
СУБОТИЦА, хотел „Патриа"

 

Предавања почињу у 9,00 часова. 

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

1. ПОРЕСКА РЕФОРМА

Измене и допуне пореских закона из области:

– ПДВ

– пореског поступка;

– пореза на доходак грађана;
– акциза и дувана;
– фискалних каса.

 

2. ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

– укидање обавезе вођења Контролника;
– укидање обавезе извештавања Девизног инспектората;

– најава измена и допуна Закона о девизном пословању.

 

3. ОСТАЛИ ПРОПИСИ

– укидање такси и накнада;
– обрачун затезне камате и др.

 

4. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

 

 

Претплатници Рачуноводствене праксе  . . . . 2.500 дин.

Остали учесници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.000 дин 

 

Матријал за семинар:

– Рачуноводсвтена пракса, бр. 20/12, и
– Збирка пореских прописа.

 

 

Уплата котизације врши се
унапред по предрачуну (линк на дну стране)
или готовински на семинару. 


Предрачун за учешће на семинару.

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste