Одржани семинари

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ И НОВИХ ПРОПИСА

Као и претходних година, Рачуноводствена пракса организује семинаре о припреми за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама. Ове године, семинари ће бити одржани половином децембра, јер се до тада очекује усвајање неколико важних закона и великог броја подзаконских аката.  

До почетка семинара очекује се усвајање закона који се односе на порез на добит, акцизе, девизно пословање, затезну камату, ограничење рокова плаћања, отпис камате и др., а у припреми су и нови закони из области рачуноводства и ревизије. Поред тога, од 1. јануара 2013. године почиње примена највећег дела измена и допуна Закона о ПДВ, а очекује се и доношење бројних подзаконских аката којима треба да буде уређена ова област.

 

Материјал за семинар је Рачуноводствена пракса бр. 23-24/2012.

 

Учесници, који нису претплатници, материјал и остала издања могу купити на семинару

 

ПРИСУСТВО СЕМИНАРУ БЕСПЛАТНО ЈЕ ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ

 

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ - 2012.

Пирот

Ресторан "Газела"

10. децембар

Суботица

Хотел "Патрија"

Ниш

Хотел "Видиковац"

11. децембар

Сомбор

Народно позориште Сомбор

Пожаревац

Центар за културу

12. децембар

Крагујевац

Хотел "Крагујевац"

Зрењанин

Хотел "Војводина"

13. децембар

Нови Сад

Новосадски сајам К.Ц. "Мастер"

Вршац

Мотел "Ветрењача", Београдски пут бб

14. децембар

Београд

Дом синдиката - велика дворана

   

Предавања почињу у 9:00 часова

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

1. Нови прописи и актуелне теме

    - нови начин обрачуна затезне камате

    - могућност престанка чланства у привредним коморама

    - престанак важења уредбе о ограничењу марже и др.

    - спречавање прања новца - нека питања
    - рефакција акцизе и нове измене Закона о акцизама

 

2. Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја 

    - попис имовине и обавеза

    - могућност разграничења курсних разлика

    - разграничење прихода и расхода
    - отпис потраживања и др.

 

3. Порез на добит - актуелна питања 

    - измене и допуне Закона о порезу на добит

    - порески подстицаји

    - трансферне цене
    - опорезивање прихода нерезидената порезом по одбитку

 

4. Примена Закона о ПДВ од 1. јануара 2013. 

    - евидентирање и брисање из евиденције за ПДВ

    - одређивање пореског периода

    - примена система наплате

    - изградња и промет објеката

    - улагања у закупљене објекте
    - промет секундарних сировина и др.

 

5. Девизно пословање 

    - измене и допуне закона
    - пребијање дуговања и потраживања и др.

 

6. Одговори на питања

 

 

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220


Преузмите информације о саветовању у верзији за штампу

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste