Одржани семинари

XIV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

 

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА
 26-28. септембар 2013, Конгресни центар "Србија", Златибор
 КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ СЕМИНАРА (pdf)
 ПРЕДРАЧУН И ПРИЈАВА УЧЕШЋА (pdf)

   

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

ПРВИ ДАН, 26. септембар, од 10:00 до 13:30

- Нови Закон о рачуноводству
- Нови Закон о ревизији
- Подношење електронске пореске пријаве за порез по одбитку
- Трансферне цене - утврђивање цена „ван дохвата руке"
- Префактурисање у систему ПДВ
- Зајмови
- Практична примена МСФИ који се примењују од 1. јануара 2013. године
- МСФИ за МСП

 

ДРУГИ ДАН, 27. септембар, од 9:00 до 13:30
- Утврђивање пореза на имовину на непокретности правних лица и предузетника у складу са изменама Закона о порезима на имовину
- Примена ЗПППА

 

    - Права теренске контроле
    - Састављање примедби на записник
    - Састављање жалбе на решење

 

- Актуелности примене ПДВ
- Примена Закона о девизном пословању
- Избегавање двоструког опорезивања
- Опорезивање зарада и других личних примања
- Јавне набавке са аспекта понуђача
- Статусне промене

Поподне 17:00 - 18:30 
Одговори на питања

 

ТРЕЋИ ДАН, 28. септембар, од 9:00 до 12:00
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

 

Сви учесници у оквиру котизације добијају материјал који ће садржати текстове о темама које чине програм предавања

 

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

Остали учесници

23.900

 

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948

 


ПРЕДРАЧУН И ПРИЈАВА УЧЕШЋА (pdf)

КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ СЕМИНАРА (pdf)

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste