Одржани семинари

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2014.

У складу са РОС 31 и чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфа 130.1 - 130.6 IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође Савез организује континуирану едукацију од 17. до 27. јуна 2014. Усавршавање је прописано и чланом 49. Закона о раду.

 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2014.

 

МЕСТА ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ - 2014.
СуботицаХотел „Патриа"17. јун
Сремска МитровицаЗграда скупштине општине17. јун
ПиротХотел „Гали"18. јун
СомборНародно позориште18. јун
НишХотел „Видиковац"19. јун
Бачка ПаланкаХотел „Фонтана"19. јун
КикиндаРесторан „Бела вила", Светосавска 178а20. јун
ПожаревацЦентар за културу20. јун
ВршацХотел „Србија"23. јун
КрагујевацХотел „Крагујевац"23. јун
ЗрењанинКултурни центар24. јун
ПанчевоКултурни центар24. јун
Нови БечејХотел „Тиски цвет"25. јун
КрушевацПословни центар25. јун
Нови СадНовосадски сајам КЦ „Мастер"27. јун
БеоградСАВА ЦЕНТАР, Милентија Поповића 927. јун

   

Семинари у свим местима почињу у 10:00 часова 

 

Чланови који до сада нису измирили чланарину могу то учинити до почетка семинара.

 

ТЕМЕ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

1. Рачуноводствени регулаторни оквир

а. Међународна регулатива, директива 2013/34 ЕУ
б. Стање у законској рачуноводственој регулативи - Подзаконска акта Закона о рачуноводству

 

2. Примена концепта фер вредности у МСФИ

- МСФИ 13 Одмеравање фер вредност

- МСФИ 3 Пословне комбинације

- МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају

- МСФИ 11 Заједнички аранжмани

- МСФИ 16 Некретнине постројења и опрема

- МСФИ 19 Накнаде запосленима

- МСФИ 27 Појединачни финансијски извештаји

- МСФИ 28 Улагања у придружена правна лица

- МСФИ 36 Умањење вредности имовине

- МСФИ 40 Инвестиционе некретнине

- МСФИ 41 Биолошка средства

 

3. Актуелни порески прописи

 

4. Практична обука достављања јединствене пријаве у електронском облику на порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (М-образац,пријава-одјава запослених)

   

Семинар се вреднује са 20 поена континуиране едукације

 

Додате информације: 011 3343 140, 3343 215


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste