Одржани семинари

Семинар Примена контног оквира за привредна друштва, задруге и предузетнике

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 
организује професионално-стручни семинар на тему:

 

ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА
за привредна друштва, задруге и предузетнике

 

Семинар се одржава у петак 20. јуна 2014. у Сава Центру, Милентија Поповића 9, са почетком у 10 часова.

   

Детаљан програм семинара са пријавом учешћа и предрачуном Prijava

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

 

Материјал за семинар:

ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА
за привредна друштва, задруге и предузетнике

10:00 Почетак семинара

- Обавеза примене новог Контног оквира
- Основне разлике између старог и новог Контног оквира
- Прекњижавање са рачуна старог на рачуне новог Контног оквира
- Новоуведене групе рачуна
- Новоуведени рачуни
- Практични примери књижења у складу са новим Контним оквиром
- Питања и одговори

   

15:30 Завршетак семинара

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

 

1. Професионални чланови Савеза РР Србије и претплатници приручника Рачуноводствена пракса плаћају само материјал 9.100 дин.

   

2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 12.100 дин.

 

3. За лица која су књигу Примена контног оквира купила у претпродаји, улаз је бесплатан уз позив који им је достављен уз књигу 

   

Учешће у раду Семинара за учесинке под редним бројем 1. евидентира се са 6 поена континуиране едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији. Сви учесници добијају потврду о учешћу на семинару.

 

За све додатне информације можете нам се обратити на тел: 011 / 33 43 140, 33 44 404


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste