Одржани семинари

XV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ

ПРИМЕНА МСФИ И АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА

 

25-27. септембар 2014, Конгресни центар "Србија", Златибор

 

 Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

 

25. септембар (четвртак) од 10:00 - 13:30

 

• ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О РАДУ

Усклађивања, обрачун зарада и накнада зарада запослених, накнаде трошкова и друга примања запослених, примања директора и др.

• ПРИМЕНА НАЈНОВИЈЕГ КОНТНОГ ОКВИРА

Основне разлике између старог и новог Контног оквира, практична примена новоуведених конта и др.
• Разлике између „пуних" МСФИ и МСФИ за МСП

• НОВОПРОПИСАНИ ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

 

26. септембар (петак) од 9:00 - 13:30

• Ликвидација привредног друштва и предузетника

• Ефекти обједињене наплате и даље информатичко осавремењивање у раду са Пореском управом

• Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

• Примена Закона о девизном пословању

• Примена новог Закона о приватизацији

• Избегавање двоструког опорезивања

• ПДВ актуелности

Одговори на питања

 

27. септембар (субота) од 9:00 - 12:00

Одговори на питања

 

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници

 


ПРЕДАВАЧИ: Чланови редакције приручника"Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

 

 Предрачун и пријаву учешћа можете преузети овде (pdf)

   

Услови учешћа

 

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

Остали учесници

23.900

   

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste