Одржани семинари

Семинар - РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Савез РР Србије и Рачуноводство д.о.о. организују семинар на тему

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

 

Предрачун за котизацију за учешће на семинару у PDF формату 

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАДУ И ПОРЕСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ОВИХ ИЗМЕНА

 

1. Заснивање радног односа
2. Уговор о правима и обавезама директора
3. Радно време
4. Годишњи одмор
5. Плаћено одсуство
6. Заштита запослених
7. Зарада и накнада зараде
8. Накнаде трошкова и друга примања запослених
9. Обрачун зараде и евиденција зараде
10. Вишак запослених
11. Удаљење запосленог са рада 
12. Измена уговора о раду
13. Престанак радног односа
14. Рад ван радног односа 
15. Колективни уговори
16. Прелазне и завршне одредбе

   

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСТОЈЕЋИХ И НАЈАВА НОВИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 

1. Измене и допуне Закона о платама државних службеника и намештеника и измена Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 
2. Допуна Закона о платама у државним органима и јавним службама 
3. Припреме за доношење Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

 

УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЗАКОНОМ О РАДУ

 

1. Правилник о систематизацији послова
2. Уговор о раду
3. Колективни уговор, односно Правилник о раду

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПИО

 

1. Услови за одлазак у старосну пензију
2. Услови за одлазак у превремену старосну пензију

   

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

МЕСТО    САЛА                                            ДАТУМ - 2014.
Нови СадНовосадски сајам - К. Ц. Мастер8. септембар
БеоградСава Центар9. септембар


  Семинар почиње у 10:00 

  

ПРЕДАВАЧИ
мр Весна Нешић, виши саветник Зоран Килибарда, виши саветник  и други предавачи

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

 

Котизација за претплатнике РП и чланове Савеза РР Србије3.000 дин.
За остале заинтересоване6.500 дин.

   

Уплата се врши унапред, на рачун "Рачуноводства", д.о.о. број: 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д., 145-3232-76, Marfin Bank A.Д. или 170-30004273000-93 Unicredit Bank A.Д., позив на број 0809-ваш ПИБ

   

Додатне информације: (011) 3238-611, 3233-088, 3239-444


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste