Одржани семинари

Семинар Припреме за састављање финансијских извештаја и примена нових прописа

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о попису и припреми за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама

 

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
  

Други циклус континуиране едукације у 2014.

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

 

 
 

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ

Суботица

Хотел "Patria"

1. децембар 2014.

Пирот

Ресторан "Газела"

1. децембар 2014.

Сомбор

Народно позориште

2. децембар 2014.

Ниш

Хотел "Видиковац"

2. децембар 2014.

Нови Сад

Новосадски сајам К.Ц. Мастер

3. децембар 2014.

Крагујевац

Хотел "Крагујевац"

3. децембар 2014.

Зрењанин

Хотел "Војводина"

4. децембар 2014.

Београд

Дом Синдиката - велика сала

4. децембар 2014.

Пожаревац

Центар за културу

5. децембар 2014.

Панчево

Културни центар Панчево

5. децембар 2014.

Вршац

Хотел "Србија"

8. децембар 2014.

Ср. Митровица

Скупштина општине

8. децембар 2014.

Стара Пазова

Скупштина општине, бела зграда

10. децембар 2014.

 

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова  

 

  

 

Професионални чланови који су измирили чланарину за 2014. добиће накнадно материјал:


ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА МСФИ ЗА МСП
ЗА МИКРО ПРАВНА ЛИЦА


ПРОГРАМ СЕМИНАРА
1.   Нови прописи и актуелне теме
2.   Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја (попис имовине и обавеза, усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.)
3.   Рачуноводствене евиденције у складу са актуелном рачуноводственом регулативом: МСФИ за МСП; МСФИ; и разлике између МСФИ за МСП  и "пуних" МСФИ
4.    Актуелни порески прописи
5.   Одговори на питања

  

ПРИСУСТВО СЕМИНАРУ ЈЕ БЕСПЛАТНО

   

Учесници, који нису претплатници, материјал (РП 22-23/2014)
могу купити на семинару по цени од 6.000 дин.

  

За све додатне информације можете се обратити на тел:
011 / 3233 088, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste