Одржани семинари

Семинар Спречавање прања новца

   

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
организује професионално-стручни семинар на тему:

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
спречавање, откривање и истраживање финансијских криминалних радњи

   

Семинар се одржава у понедељак 22. децембра 2014. у Сава Центру, Милентија Поповића 9, са почетком у 10 часова.

 

Детаљнији програм са пријавом учешћа и поруџбеницом

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

•   Разумевање процеса прања новца

•   Мотиви за учествовање у прању новца

•   Механизми за премештање новца

•   Технологија и будућност

•   Идентификовање изложености ризику

•   Истраживање кретања новца

•   Извештавање

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

  1. Професионални чланови Савеза РР Србије, Института сертификованих рачуновођа Црне Горе, Савеза РР Републике Српске и Савеза рачуновођа, ревизора и финансијских радника БиХ, као и претплатници приручника Рачуноводствена пракса плаћају само материјал 5.000 дин.
  2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 10.000 дин.

   

Материјал за семинар:
СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
спречавање, откривање и истраживањефинансијских криминалних радњи

 

Учешће у раду Семинара за учеснике под редним бројем 1 евидентира се са 6 поена континуиране едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији. Сви учесници добијају потврду о учешћу на семинару.

 

За све додатне информације можете се обратити на тел: 011 / 33 43 140, 33 44 404


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste