Одржани семинари

СЕМИНАР - годишњи финансијски извештај и утврђивање пореза на добит

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о састављању финансијских извештаја и другим актуелним темама.

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

    

Први циклус континуиране едукације у 2015.

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

    

Место

Сала

Датум

Суботица

Хотел "Patria"

02.02.2015.

Ниш

Хотел "Видиковац"

02.02.2015.

Сомбор

Народно позориште

03.02.2015.

Пирот

Ресторан "Газела"

03.02.2015.

Панчево

Културни центар Панчево

04.02.2015.

Крагујевац

Хотел "Крагујевац"

04.02.2015.

Београд

Дом синдиката - велика сала

05.02.2015.

Сремска Митровица

С.О. Сремска Митровица

05.02.2015.

Пожаревац

Центар за културу

06.02.2015.

Нови Сад

Новосадски сајам КЦ "Мастер"

06.02.2015.

Вршац

Хотел "Србија"

09.02.2015.

Зрењанин

Хотел "Војводина"

09.02.2015.

Чачак

Скупштина града

10.02.2015.

Крушевац

Пословни центар "Крушевац"

11.02.2015.

Стара Пазова

Скупштина општине, бела зграда

11.02.2015.

Прокупље

Хотел "Александар"

12.02.2015.

Врање

Фонд ПИО

13.02.2015.

Кикинда

Педагошка академија

18.02.2015.

      

    

ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ  У 10.00 ЧАСОВА

 

Присуство семинару је бесплатно за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса, уз пропусницу која је достављена претплатницима у приручнику број 2-3/2015.

 

Присуство семинару је бесплатно  и за чланове Савеза коју су измирили чланске обавезе. Чланови који до сада нису измирили чланарину, могу то да учине до почетка семинара како би њихово присуство било евидентирано.

     

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

1. Нови прописи и актуелне информације 
2. Вредновање елемената биланса стања
3. Вредновање елемената биланса успеха
4. Утврђивање нето резултата и одложеног пореза
5. Утврђивање пореза на добит
6. Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
7. Примена Закона о ПДВ
8. Одговори на питања

   

Учесници, који нису претплатници, материјал (РП 2-3 и 4-5/2015) могу купити на семинару по цени од 12.000 дин.

 

Више информација на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste