Одржани семинари

СЕМИНАР - Годишњи финансијски извештај по прописима буџетског рачуноводства

  

СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

   

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА 

 

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ

Ниш

Хотел „Видиковац"

9. фебруар 2015.

Крагујевац

Друга крагујевачка гимназија

10. фебруар 2015.

Нови Сад

К.Ц. „Мастер"

11. фебруар 2015.

Београд

Сава Центар

13. фебруар 2015.

   

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова 

 

Присуство семинару је бесплатно за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе до почетка семинара.

 

Остали учесници плаћају само накнаду за материјал за семинар у износу од 6.000 дин.

 

Програм предавања

 

- Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору (смањена основица за плате, јавне набавке, порез на добит и други прописи)

- Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја

- Порески биланс недобитних организација

- Одговори на питања

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена - учешће у првом циклусу континуиране едукације.

 

За све додатне информације можете се обратити на тел: 
011 / 3233 088, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste