Одржани семинари

46. Симпозијум на Златибору

Актуелни проблеми и перспективе рачуноводства и финансија

 

28-30. мај 2015.

 

Пријава учешћа и предрачун 

 

ТЕМЕ ПО ДАНИМА

 

Први дан


РАЧУНОВОДСТВО И РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА - УЗРОЦИ УСПОНА И ПАДА

 

1. др Благоје НОВИЋЕВИЋ: Узроци и последице неквалитетног финансијског извештавања у Републици Србији
2. др Дејан МАЛИНИЋ: Критички осврт на садржину и структуру званичних финансијских извештаја 
3. др Жељко ШЕВИЋ: Рачуноводствене професије у модерном пословном окружењу: Изазови несигурне будућности
4. мр Рада СТОЈАНОВИЋ: Значај етичког расуђивања у процесу примене фер вредности
5. мр Ленче ПАПАЗОВСКА: Ризици нестабилности рачуноводствене регулативе
6. мр Даница ЈОВИЋ: Стандардизација финансијског извештавања ентитета под директном државном контролом

   

Други дан


РАЧУНОВОДСТВО И УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОСТИМА ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА

 

1. др Слободан МАЛИНИЋ: Рачуноводствно нефинансијско извештавањење - одговор на изазове савременог менаџмента предузећа
2. др Владан ПАВЛОВИЋ: Актуелна питања мерења и управљања перформансама пословних система
3. др Наталија БОРОВИЋ: Програмско буџетирање и систем мера перформанси јавног сектора у Србији
4. Зоран КИЛИБАРДА: Недоследност у процесу финансијског извештавања корисника јавних средстава у Републици Србији
5. др Зоран ТОДОРОВИЋ: Управљање пословним ризицима предузећа
6. др Јован ВУКАШИНОВИЋ: Информациона подршка у одређивању трансферних цена

   

Трећи дан


УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА У ФИНАНСИЈСКОМ И РЕАЛНОМ СЕКТОРУ

 

1. др Радмило ТОДОСИЈЕВИЋ: Ризик и очекивани повраћај
2. др Горанка КНЕЖЕВИЋ: Дериватни финансијски инструменти у функцији управљања ризицима 
3. др Душко ШЊЕГОТА: Улога врховних ревизорских институција у повећању ефикасности и ефективности система управљања јавним средствима
4. др Биљана ЈОВКОВИЋ: Оцена стабилности и перспективе сектора осигурања у Републици Србији
5. Момчило МИЛОШЕВИЋ, мастер екон.: Вредновање имовине електорпривредних предузећа


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste