Одржани семинари

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2015.

У складу са РОС 31 и чланом 6. Правилника о континуираној едукацији и Програмом континуираног усавршавања професионалних рачуновођа чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардом континуиране едукације IES-7 и параграфом 130.1 - 130.6 IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође Савез организује континуирану едукацију. Усавршавање је прописано и чланом 49. Закона о раду.

 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2015.

Стручно усавршавање професионалних рачуновођа

   

МЕСТА ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ - 2015.
СуботицаХотел „Патриа"11. мај
НишХотел „Видиковац"11. мај
СомборНародно позориште12. мај
ПиротРесторан „Газела"12. мај
Бачка ПаланкаХотел „Фонтана"13. мај
КрагујевацХотел „Крагујевац"13. мај
ВршацХотел „Србија"14. мај
ЗрењанинХотел „Војводина"14. мај
ПожаревацЦентар за културу15. мај
ПанчевоКултурни центар15. мај
Нови БечејХотел „Тиски цвет"18. мај
Сремска МитровицаС.О. Сремска Митровица18. мај
Нови СадНовосадски сајам КЦ „Мастер"19. мај
БеоградСАВА ЦЕНТАР, Милентија Поповића 919. мај

   

Семинари у свим местима почињу у 10:00 часова 

 

Програм семинара

- Примена актуелне рачуноводствене регулативе, Контни оквир, рачуноводствени и порески аспект примене фер вредности код некретнина уз примену МСФИ, МСФИ за МСП и Правилника

- Актуелности у вези са применом пореских прописа

     - Актуелна питања пореза на добит правних лица, трансферне цене

     - Актуелна питања, ПДВ и друге актуелности у вези са опорезивањем

- Одговори на питања

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

 


Професионални чланови који су измирили чланске обавезе за 2015. добијају на семинару материјал:

 

ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
(ажурирано, са најновијим изменама)

 

Чланови који нису измирили чланске обавезе могу то учинити до почетка семинара како би  њихово присуство било евидентирано и како би на семинару преузели материјал.

 

Приручник је намењен практичној примени Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Приручник садржи детаљна објашњења свих класа, група рачуна и појединачних рачуна на којима се евидентирају пословне промене, са бројним практичним примерима. Основни циљ приручника је да објаснимо поступак рачуноводственог евидентирања различитих пословних промена. Међутим, текстови нису ограничени само на рачуноводствено обухватање пословних промена, већ садрже и сва потребна објашњења у вези са пореским и другим аспектима.

 

   

Остали учесници, могу купити материјал на семинару по цени од 12.100 дин.

   

Одлука о професионалној чланарини за 2015. годину може се преузети са сајта Савеза са странице Чланство.

   

Додате информације: 011 3343 140, 3343 215


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste