Одржани семинари

XVI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

24-26. септембар 2015, Конгресни центар "Србија"

   

XVI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

   

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА
И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

    

 

 

24. септембар (четвртак) од 10:00 - 13:30

   

- Поврат робе, ПДВ и рачуноводствени аспекат
- Новине код КЕПУ књиге
- Инвестиције у друга привредна друштва
- Ликвидација и стечај са аспекта пореза на добит
- Догађаји након датума биланса код малих и микро правних лица
- Грешке у финансијским извештајима, порески и рачуноводствени третман, и замена финансијских извештаја
- Тим билдинг, систематски прегледи, рекреација запослених
 
 

 

25. септембар (петак) од 9:00 - 13:30

   

- Измене и допуне Закона о ПДВ
- Закон о платним услугама,
- Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност
- Примена прописа у области радних односа
- Обавезе извештавања јавних предузећа
- Примена Закона о девизном пословању
- Уговори о избегавању двоструког опорезивања


   

26. септембар (субота) од 9:00 - 12:00

   

- Одговори на питања

 

 

ПРЕДАВАЧИ

    

Чланови редакције приручника "Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

    

Претплатници Рачуноводствене праксе 16.900
Остали учесници 23.900

 

 

Овде можете преузети Понуду предрачун за XVI јесењи семинар

 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste