Одржани семинари

Измене и допуне Закона о ПДВ

БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РП И ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПДВ

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА

МестоСалаДатум (2015)
СуботицаХотел "Patria"26. октобар
НишХотел "Видиковац"27. октобар
ЗрењанинХотел "Војводина"28. октобар
БеоградДом синдиката29. октобар
КрагујевацПозориште за децу (Трг слободе бр 1.)30. октобар
Нови СадХотел "Парк"2. новембар

   

ПРЕДАВАЊА У СВИМ МЕСТИМА ПОЧИЊУ У 10:00 ЧАСОВА

  

УСЛОВИ УЧЕШЋА

 

За претплатнике "Рачуноводствене праксе" и чланове Савеза РР Србије који су измирили чланске обавезе присуство семинару је бесплатно.

  

Материјал за семинар - приручник "Рачуноводствена пракса" бр. 19/2015 добијају претплатници, а остали учесници плаћају 3.000 динара.

    

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

 

1. Измена пореске основице
2. Пренос целокупне или дела имовине
3. Порески пуномоћник
4. Порески обвезник и порески дужник
5. Место и време промета добара и услуга
6. Промена пореске стопе
7. Пореска ослобођења
8. Услови за одбитак претходног пореза и изузимање од одбитка претходног пореза
9. Исправка одбитка претходног пореза
10. Порески период, пореска пријава, обрачун и плаћање ПДВ
11. Повраћај и рефакција пореза
12. Остале измене и допуне

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару
евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника o континуираној едукацији.

 

 

Детаљан програм са предрачуном за материјал за учеснике који нису претплатници приручника Рачуноводствена пракса 


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste