Одржани семинари

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

  

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о попису и припреми за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама

 

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији
 

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ

Суботица

Хотел "Patria"

30.11.2015.

Пирот

Event Centar "Bianca"

30.11.2015.

Сомбор

Народно позориште

1.12.2015.

Ниш

Хотел "Видиковац"

1.12.2015.

Нови Сад

Хотел "Парк"

2.12.2015.

Пожаревац

Центар за културу

2.12.2015.

Крагујевац

Хотел "Крагујевац"

3.12.2015.

Зрењанин

Хотел "Војводина"

3.12.2015.

Београд

Дом Синдиката - велика сала

4.12.2015.

Вршац

Хотел "Србија"

4.12.2015.

Панчево

Културни центар Панчево

7.12.2015.

Ср. Митровица

Скупштина општине

7.12.2015.

Стара Пазова

Скупштина општине, бела зграда

8.12.2015.

 

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

 

Професионални чланови који су измирили чланарину за 2015. годину, а нису преузели издање: "ПРИМЕНА КОНТНОГ ОКВИРА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ", могу га преузети на семинару, као и чланови који нису измирили чланске обавезе а то учине до почетка семинара.

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

1.   Нови прописи и актуелне теме

2.   Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја (попис имовине и обавеза, усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.)

3.   Рачуноводствене евиденције у складу са актуелном рачуноводственом регулативом

4.    Актуелни порески прописи

5.   Одговори на питања

   

Присуство семинару је бесплатно за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2015. годину и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

 

Учесници, који нису претплатници, материјал за семинар (РП 21-22/2015) могу купити по цени од 6.200 дин.


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste