Одржани семинари

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

  

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНО САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ

Ниш

Хотел "Видиковац"

05.02.2016.

Крагујевац

Позориште за децу (Трг слободе бр. 1)

08.02.2016.

Сомбор

Скупштинска сала у згради Жупаније

09.02.2016.

Нови Сад

Новосадски сајам КЦ "Мастер", мала сала

10.02.2016.

Вршац

С.О. Вршац, велика сала

11.02.2016.

Београд

Дом синдиката - сала IV

12.02.2016.

  

Предавања у свим местима почињу у 10:00 часова

 

Присуство саветовању је бесплатно за претплатнике приручника РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА и чланове Савеза.

 

Одлука о висини професионалне чланарине за 2016. може се преузети са web адресе:  

http://www.srrs.rs/savez/odluka.pdf

 

Остали учесници плаћају само накнаду за материјал за саветовање у износу од 6.200 дин. са урачунатим ПДВ.

 

Материјал за саветовање је приручник Рачуноводствена пракса 4-5/2016.

 

 

ТЕМЕ САВЕТОВАЊА

09:30 - 10:00  Евидентирање учесника

10:00 - 11:45   Актуелности у законској регулативи која се примењује у јавном сектору

            • Измене Закона о буџетском систему;

            • Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину;

            • Рационализација у јавном сектору;

            • Закон о систему плата запослених у јавном сектору;

            • Регистар запослених;

            • Извештавање јавних предузећа;

            • Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018.

11:45 - 12:15  ПАУЗА

12:15 - 13:15  Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја и порез на добит код недобитних организација

13:15   ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство на саветовању евидентира се са 20 поена - учешће у првом циклусу континуиране едукације.

 

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3237-139, 3233 088, факс: 3231 220


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste