Одржани семинари

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

  

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују саветовање о састављању финансијских извештаја и другим актуелним темама.

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

 

Први циклус континуиране едукације у 2016.

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство саветовању евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији.

   

 

Место

Сала

Датум

Сомбор

Народно позориште

01.02.2016.

Зрењанин

Хотел "Војводина"

01.02.2016.

Бачка Паланка

Хотел "Фонтана"

02.02.2016.

Крушевац

Пословни центар "Крушевац"

02.02.2016.

Београд

Дом синдиката - велика сала

03.02.2016.

Нови Бечеј

Хотел "Тиски цвет"

03.02.2016.

Пожаревац

Центар за културу

04.02.2016.

Вршац

Хотел "Србија"

04.02.2016.

Сремска Митровица

С.О. Сремска Митровица

05.02.2016.

Панчево

Културни центар Панчево

05.02.2016.

Суботица

Хотел "Patria"

08.02.2016.

Прокупље

d.о.о. "Alexandar Tours" (ресторан) 

08.02.2016.

Нови Сад

Хотел "Парк"

09.02.2016.

Кикинда

Педагошка академија

09.02.2016.

Крагујевац

Хотел "Крагујевац"

10.02.2016.

Ниш

Хотел "Видиковац"

10.02.2016.

Стара Пазова

Скупштина општине, бела зграда

11.02.2016.

Пирот

Event centar "Bianca"

11.02.2016.

   

Предавања почињу  у 10.00 часова

 

Присуство саветовању је бесплатно за претплатнике приручника РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА, уз пропусницу која се добија у приручнику број 2-3/2016.

 

Присуство саветовању бесплатно је и за чланове Савеза.

 

Одлука о висини професионалне чланарине за 2016. може се преузети са web адресе: http://www.srrs.rs/savez/odluka.pdf

 

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

1. Нови прописи и актуелне информације

2. Вредновање елемената биланса стања

3. Вредновање елемената биланса успеха

4. Утврђивање нето резултата и одложеног пореза

5. Утврђивање пореза на добит

6. Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности

7. Примена Закона о ПДВ

8. Одговори на питања

 

Учесници, који нису претплатници, материјал (РП 2-3 и 4-5/2016) могу купити на саветовању по цени од 12.400 дин. са урачунатим ПДВ

 

Више информација на: 011 / 3233 088


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste