Одржани семинари

XVII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

Примена актуелних прописа
и рачуноводствене регулативе

   

22 - 24. септембар 2016, Конгресни центар "Србија"

 

Програм семинара

 

22. септембар (четвртак) од 10:00 - 13:30

- Обавезе рачуновођа у вези спречавања прања новца и финансирања тероризма

- Солидарна помоћ и накнада трошкова лицима која нису запослена 

- Порез по одбитку - актуелности

- Умањење вредности сталне имовине

- ПДВ актуелности

- Гудвил

  

23. септембар (петак) од 9:00 - 13:30  

- Инспекцијски надзор и контролне листе

- Пословање с меницама

- Топли оброк

- Зајам запосленим

- Примена Закона о девизном пословању

- Уговори о избегавању двоструког опорезивања

- Примена новог закона о јавним предузећима

 

24. септембар (субота) од 9:00 - 12:00

   - Одговори на питања

  

ПРЕДАВАЧИ

    

Чланови редакције приручника "Рачуноводствена пракса" и представници државних органа и институција

 

                         
 

за 1-3 учесника

за 4 и више учесника

Претплатници Рачуноводствене праксе

16.900

12.675

Остали учесници

23.900

17.925

 

 


Пратећи садржаји XVII ЈЕСЕЊЕГ СЕМИНАРА

Програм и пријава за XVII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste