Одржани семинари

РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   


организују

 

РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   

9. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

 

Припрема плана јавних набавки за 2017. годину са анализом и практичним  примерима поступања Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки са становишта утврђивања процесних претпоставки за поступање по захтеву за заштиту права.

 

Радионица почиње са радом у 16 часова, у просторијама Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Његошева 19, Београд.

 

Теме и начин рада у радионици прилагођен je за активно учешће одговорних лица, правника/секретара, рачуновођа и других заинтересованих, са циљем да, након уводних излагања, кроз одговоре на постављена питања реше своје пословне проблеме и обезбеде правовремено и законито пословање.

 

УВОДНА ПРЕДАВАЊА:

  
16:00 - 16:50  Оцена испуњености процесних претпоставки у циљу поступања по поднетом захтеву за заштиту права од стране наручиоца и Републичке комисије - најчешће грешке, правилна примена одредби Закона о јавним набавкама, са примерима праксе Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки  - Тамара Микић, начелник Одељења за реализацију посебних овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набави

 

16:50 - 17:30  Правилна и законита израда Плана јавних набавки за 2017. годину -  Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса" за јавни сектор

 

17:45 - 19:00   Одговори на питања

 

Котизација за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

3.000 дин.

Котизација за остале заинтересоване

4.500 дин.

   

Све цене су исказане са урачунатим ПДВ.

 

Поруџбеница за котизацију за радионицу 

   

Додатне информације: (011) 3237-139, 3345-007


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste