Одржани семинари

Семинар СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА, УВОЂЕЊЕ МРС И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

   

Савез РР Србије и приручник Рачуноводствена пракса
организују једнодневни семинар, за именована, постављена и запослена лица у органима локалне власти, установама и јавним предузећима

 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА, УВОЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА И  ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

МЕСТО

САЛА

ДАТУМ - 2016.

Вршац

Велика сала град Вршац, Трг победе 1

18. новембар

Ниш

Хотел „Видиковац"

22. новембар

Нови Сад

К.Ц. „Мастер"

23. новембар

Апатин

Сала СО Апатин, Српских владара 29

24. новембар

Београд

Сава Центар (сала „Јапански салон" први спрат)

25. новембар

Крагујевац

Позориште за децу, Трг слободе 1

28. новембар

   

Предавања, у свим местима, почињу у 10:00 часова

 

ТЕМЕ СЕМИНАРА:

 
10:00   Актуелности у прописима корисника јавних средстава (Примена Закона о систему плата и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору; Измена Закона о финансирању локалне  самоуправе; Издавање здравствених књижица; Који корисници јавних средстава су лица из чл. 9. ст. 1. Закона о ПДВ; Почетак примене МРС ЈС)

   

11:30   Пуна примена Закона о јавним предузећима и начин извештавања; Почетак примене новог Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава;

   

12:15   Припреме за састављање финансијских извештаја код корисника јавних средстава (Обвезници који примењују Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије; Усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; Усклађивање евиденција и стања пословних књига; Обрачун амортизације и примери књижења резултата пописа)

   

13:15   Одговори на питања

   

Присуство семинару је бесплатно за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2016. годину и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

   

ПРЕДАВАЧИ:

 

- Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса" за јавни сектор

- Дејан Младеновић, самостални саветник

 

   

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA


За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

 

Додатне информације: (011) 3345-007, 3344-405, 3239-444


НАЈАВЕ И ИЗВЕШТАЈИ

ereste